Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

13 posiedzenie Zarządu Powiatu

2003-02-26, godz.10:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu nr 11/II/2002 z dnia 12 lutego 2003 r. i protokołu nr 12/II/2003 z 19 lutego 2003 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów z działalności w 2002 roku.
  2. Wniosek zastępcy dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego i projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wydania opinii w /s likwidacji Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Ośrodka Rehabilitacji w Nowym Czarnowie.
  3. Informacja o wpłynięciu do Starostwa Powiatowego w Gryfinie pisma od Departamentu Nadzoru i Kontroli Ministerstwa Zdrowia i pisma od Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Szczecinie.
  4. Wniosek w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie SPZOZ - Szpitala Powiatowego w Gryfinie.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Wniosek w sprawie uruchomienia dalszej procedury przetargowej dotyczącej sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej przy ul. 1 Maja 31 w Gryfinie, stanowiącej działkę nr 197/1 w obrębie 3 miasta Gryfino.
  2. Informacja Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dotycząca zbytych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego obejmującego okres do 31 grudnia 2002 r. oraz dotyczących nieruchomości planowanych do zbycia w 2003 r.
  3. Informacja dotycząca nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr działki 191/5 w obrębie 6 miasta Chojna, stanowiącej własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Informacja w sprawie najmu sal lekcyjnych i pomieszczeń biurowych szkołom niepublicznym.
  2. Wniosek w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych na okres od dnia 1 marca 2003 r. do dnia 31 sierpnia 2003 r.
  3. Wniosek w sprawie wykonania dodatkowych robót na podstawie protokołu konieczności nr 1 do umowy z przedsiębiorstwem "EKOREM" Sp. z o. o. z Włocławka.
  4. Wniosek w sprawie dodatkowych robót na podstawie protokołu konieczności nr 2 do umowy z przedsiębiorstwem "EKOREM" Sp. z o. o. z Włocławka.
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego.
  2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały nr 1/II/2003 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 8 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Gryfińskiego i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2003.
  3. Podjęcie uchwały Kontroli przestrzegania przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego realizacji procedur, zasad wstępnej oceny celowości poniesienia wydatków oraz sposobu wykorzystywania wyników kontroli i oceny.
 6. PION SEKRETARZA.
  1. Wnioski z IV posiedzenia Komisji Gospodarki w dniu 21 lutego 2003 r. i IV posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 20 lutego 2003 r.
 7. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI.

data opublikowania: 2003-07-09 12:43:19
data ostatniej aktualizacji: 2003-07-09 12:43:19

Strona odwiedzona 891 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.