Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

170 posiedzenie Zarządu Powiatu

2006-07-06, godz.16:30

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
 2. PION WICESTAROSTY.
  1. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia wykonania zadania - zorganizowanie i prowadzenie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Chojnie oraz upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Pani Urszuli Kwietniewskiej-Łacny do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem działalności inwestycyjnej i bieżącej powiatu.
  2. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie utworzenia w Gryfinie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
  3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie:
   1. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej dzieci i młodzieży,
   2. w sprawie powołania zespołu opiniującego oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej dzieci i młodzieży.
  4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie nabycia części nieruchomości, oznaczonej numerem działki 117, położonej w obrębie ewidencyjnym Wirów, gmina Gryfin, stanowiącej współwłasność w udziale 1 Mieczysława Kwiatkowskiego i w udziale 1 Janiny Włodarczyk.
  5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie przejęcia nieruchomości drogowych, oznaczonych numerami działek 35 o pow. 0,96 ha i 81 o pow. 1,79 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Dębina, gmina Stare Czarnowo, stanowiących własność Gminy Stare Czarnowo.
  6. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie rozłożenia na raty spłaty rocznej raty za lokal mieszkalny przy ulicy Flisaczej 4/3 w Gryfinie.
  7. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie udostępnienia osobom fizycznym części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 622, położonej w obrębie Gryfino 4, (ulica Reymonta), będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, w celu wykonania przyłączy wody i energii elektrycznej.
  8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i jego Zastępcy pełnomocnictwa do przeprowadzenia rokowań dotyczących ustalenia odszkodowania za nieruchomość drogową przejętą z mocy prawa na mienie Powiatu Gryfińskiego.
  9. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie remontu Tarsu na II piętrze w budynku rehabilitacyjno - mieszkalnym DPS w Moryniu przy ulicy Rynkowej 27 prowadzonym przez organizację pozarządową.
  10. Informacja Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie wniosku najemców lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego, przy ul. Nieodległości 39/3.
  11. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie zmiany umów użyczenia części nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.
  12. Przyjęcie informacji o wynikach kontroli gospodarowania przez starostów nieruchomościami stanowiących własność Skarbu Państwa przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli.
  13. Informacja w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 3. PION SKARBNIKA.
  1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu zmieniającą uchwałę Nr 700/2006 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników służb, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2006.
  2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2006.
  3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2006.
  4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniającą uchwałę Nr XXX/386/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok.

data opublikowania: 2006-07-07 14:34:54
data ostatniej aktualizacji: 2006-07-07 14:34:54

Strona odwiedzona 804 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.