Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

171 posiedzenie Zarządu Powiatu

2006-07-12, godz.11:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów:
   1. Nr 163/II/2006 z dnia 7 i 8 czerwca 2006 r.,
   2. Nr 166/II/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r.,
   3. Nr 168/II/2006 z dnia 3 lipca 2006 r.,
   4. Nr 169/II/2006 z dnia 4 lipca 2006 r,
   5. Nr 170/II/2006 z dnia 6 lipca 2006 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Informacja Koordynatora Ochrony Zdrowia na temat realizacji zadań wynikających z programu restrukturyzacji, umowy trójstronnej, które należą do kompetencji Rady i Zarządu.
  2. Pismo Fundacji Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci w sprawie ujęcia w zadaniach publicznych opieki nad dziećmi nieuleczalnie chorymi na ternie miasta Gryfino.
  3. Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie istnienia biura paszportowego w Gryfinie.
  4. Pismo Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w sprawie szybkiego rozwiązania problemu spłaty składek z ubezpieczenie społecznego za okres od 2005 r. do chwili obecnej.
  5. Pismo Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie do wiadomości Zarząd Powiatu skierowane do ZUS dotyczące zaległości z tytułu nieuiszczanych składek z ubezpieczenia społecznego.
  6. Pismo Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie do wiadomości Zarządu Powiatu skierowane do NFZ - Oddział w Szczecinie wzywające do zapłaty 2 000 000 zł z tytułu części wypłaconych podwyższonych wynagrodzeń pracowników.
  7. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w sprawie udzielenia dotacji celowej SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie na realizację programu zdrowotnych.
  8. Zapoznanie się z materiałem poglądowym dotyczącym opinii rad miejskich, gmin i społecznych w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekształcenia SPZOZ Szpitala Powiatowy w GRyfinie.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Wniosek Naczelnika Gospodarki Nieruchomościami oraz Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa w sprawie ujęcia w sporządzanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w rejonie C.W. Laguna, zapisów dotyczących działki nr 66 obręb 5 Gryfino, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego w trwałym zarządzie ZSP Nr 2 w Gryfinie.
  2. Informacja Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie sposobu wykorzystania nieruchomości przekazanych na prowadzenie i organizowanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na mieszkańcami na ternie gminy Trzcińsko-Zdrój.
  3. Wniosek dyrektora SOS-W w Chojnie w sprawie użyczenia samochodu osobowego dla DPS w Nowym Czarnowie na okres od 12.07.2006 do 31.07.2006 r.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Pismo Gryfińskiego Towarzystwa Gospodarczego wyrażające podziękowanie za zainteresowanie inicjatywą budowy obwodnicą Gryfina.
  2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i zamówień Publicznych w sprawie zmiany harmonogramu realizacji zadań w ramach "Termomodernizacji obiektów Powiatu Gryfińskiego" finansowanych z PFOŚ i GW.
  3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. "Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie - przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń na węzły sanitarne oraz pracownię terapeutyczno- rehabilitacyjną".
  4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr 49/II/2003 Zarządu Powiatu Gryfińskiego w sprawie:
   1. Powołania Zespołu Koordynacyjnego do spraw WPI;
   2. Zatwierdzenia Kryteriów punktowania zadań do WPI;
   3. Zatwierdzenia Wag priorytetów inwestycyjnych do WPI;
   4. Zatwierdzenia druku Wniosku inwestycyjnego.
  5. Pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie do wiadomości Zarządu Powiatu skierowane do PKO Bank Polski Oddział w Gryfinie w sprawie wyjaśnienia kwestii przekazania w dniu 27 czerwca 2006 r. środków pieniężnych znajdujących się na rachunku dochodów własnych na dobro rachunku bieżącego jednostki, celem zrealizowania częściowej spłaty wierzytelności.
  6. Zapoznanie się z projektem ugody pomiędzy PZD w Gryfinie a Gminą Chojna w sprawie rozłożenia na raty zapłaty kary za nielegalną wycinkę dębu i lipy.
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2006.
 6. PION SEKRETARZA.
  1. Wniosek Naczelnika Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej w sprawie zwiększenia budżetu na rok 2006.
  2. Wniosek Komisji Gospodarki w sprawie realizacji zadania "Modernizacja ul. Mieszka I w Gryfinie.

data opublikowania: 2006-07-13 12:56:34
data ostatniej aktualizacji: 2006-07-13 12:56:34

Strona odwiedzona 803 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.