Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

173 posiedzenie Zarządu Powiatu

2006-07-19, godz.12:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów:
   1. Nr 171/II/2006 z dnia 12 lipca 2006 r.,
   2. Nr 172/II/2006 z dnia 13 lipca 2006 r.,
 2. PION STAROSTY.
  1. Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego dot. uchwały nr XXXVII/465/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zaopiniowania projektu umowy o przejęcie długu SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie przez NZOZ "INTERMED" Sp. z o.o. w Nowogardzie.
  2. Informacja radcy prawnego pana Mariana Ludkiewicza dot. stanu sporu z Projektami Kapitałowymi Sp. z o.o. w Krakowie.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dotyczący wniosku dyrektora PZD w Gryfinie w sprawie odstąpienia od realizacji zadania pn. "Modernizacja ul. Mieszka I w Gryfinie" finansowanego ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie.
  2. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dotyczący wniosku Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie w sprawie zakupu oznakowanego, specjalistycznego samochodu do przewozu psa patrolowego - tropiącego na potrzeby Komendy Powiatowej w Gryfinie.
  3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
  4. Omówienie spraw związanych z utworzeniem strefy ochronnej wokół ZE "DOLNA ODRA" w Nowym Czarnowie.
   1. a) Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie podjęcia uchwał Zarządu Powiatu w sprawie wyboru formy przetargu na dzierżawę oraz określenia okresu trwania dzierżawy dla nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.
   2. b) Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie podjęcia uchwał Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia sposobu płatności za dzierżawę nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Powiatowym Zarządzie Dróg w Gryfinie z siedzibą w Baniach.
  2. Pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg informujące o przekroczeniu w czerwcu 2006 r. planu budżetowego jednostki.
  3. Pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg nawiązujące do zapytań Burmistrzów i Wójtów odnośnie realizacji z współfinansowaniem w 2006 r. budowy chodników przy drogach i ulicach powiatowych.
  4. Pismo Dyrektora PZD w Gryfinie w sprawie przejęcia zadań zarządcy ulic powiatowych Klasztornej i Malarskiej w Chojnie przez Gminę Chojna.
  5. Wniosek Naczelnika Wydziały Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. wskazania środków na finansowanie robót remontowych tarasu na II piętrze budynku rehabilitacyjno - mieszkalnego w DPS w Moryniu.
  6. Wniosek Naczelnika Wydziały Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kosztorysu inwestorskiego i wartości szacunkowej na postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu ograniczonego na inwestycję pn. "Modernizacja DPS w Nowym Czarnowie - przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń na węzły sanitarne oraz pracownię terapeutyczno - rehabilitacyjną".
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Omówienie propozycji zgłoszonych do projektu uchwały - programu naprawczego finansów Powiatu Gryfińskiego.
  2. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006.
  3. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę Nr 691/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego.

data opublikowania: 2006-07-21 14:24:38
data ostatniej aktualizacji: 2006-07-21 14:24:38

Strona odwiedzona 869 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.