Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

174 posiedzenie Zarządu Powiatu

2006-07-25, godz.10:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu nr 173/II/2006 z dnia 19.07.2006 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Zapoznanie się z publikacją w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 86 uchwały nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dn. 12 kwietnia 2006 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.
   1. Harmonogram procesu likwidacji SPZZOZ
   2. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w sprawie odwołania Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie Andrzeja Bandurowskiego i powołania likwidatora Zespołu:
    • Uchwała Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.
    • Uchwała Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania likwidatora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.
  2. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w sprawie realizacji postanowień Programu restrukturyzacji SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie i umowy trójstronnej zawartej w dniu 19 grudnia 2005 r.:
   • Uchwała Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie polegającego na ograniczeniu jego działalności.
  3. Omówienie projektów stanowisk i propozycji do Programu Naprawczego Finansów Powiatu Gryfińskiego - wypracowanie kierunków programu.
  4. Pismo Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na powołanie bezstronnej komisji w celu ustalenia kwoty dzierżawy Szpitala i oszacowania zysku z tego tytułu.
  5. Pismo Prezesa NZOZ Intermed Sp. z o.o. dot. realizacji programu restrukturyzacji SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.
  6. Informacja Radcy Prawnego Mariana Ludkiewicza nt. sprawy z powództwa "Projekty Kapitałowe" Sp. z o.o.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Omówienie przebiegu rozmów z przedstawicielami ZEDO SA w Nowym Czarnowie (R. Kałek, Z. Zawadzki, M. Dybioch, J. Kondratowicz) nt. "strefy ochronnej" w rejonie
  2. Informacja Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dot. realizacji zadań z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2005 r. przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie.
  3. Omówienie dotacji udzielonych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie gminom Powiatu Gryfińskiego w latach 1999-2005.
  4. Informacja Z-cy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie wniosku najemców lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego, przy ul. Niepodległości 39/3.
  5. Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie umorzenia raty rocznej za rok 2004 w wysokości 1 379,50 zł z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego przy ul. Flisaczej 4/3 w Gryfinie.
  6. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dębcach w sprawie dofinansowania budżetu na zwiększenie zatrudnienia w placówce.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. przebiegu konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie.
  2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania oraz powołania komisji przetargowej na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu w ZSP nr 2 w Gryfinie na pomieszczenia administracyjno-biurowe Starostwa Powiatowego w Gryfinie" oraz "Wykonanie robót remontowo-adaptacyjnych pomieszczeń dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie" w budynku Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie:
   • Uchwała Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania komisji przetargowej na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu w ZSP nr 2 w Gryfinie na pomieszczenia administracyjno-biurowe Starostwa Powiatowego w Gryfinie" oraz "Wykonanie robót remontowo-adaptacyjnych pomieszczeń dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie" w budynku Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie
  3. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania oraz powołania komisji przetargowej na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie - I etap":
   • Uchwała Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania komisji przetargowej na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie - I etap"
  4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zawarcia nowej umowy ubezpieczenia generalnego na okres jednego miesiąca (01.08.06 - 31.08.06) z PZU S.A. z uwagi na przedłużające się tegoroczne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Ubezpieczenie OC i majątku trwałego Powiatu Gryfińskiego".
  5. Informacja Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Udzielenie kredytu inwestycyjnego w wysokości 4.000.000 zł":
 5. PION SEKRETARZA.
  1. Informacja Naczelnika Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej dot. przedsięwzięć realizowanych wspólnie z gminami, które nie pociągają skutków finansowych:
 6. PION SKARBNIKA.
  1. Informacja - pismo kierowane do Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach dot. wyników przeprowadzonej analizy sprawozdań i korekt sprawozdań za okres od początku roku do 30.06.2006 r.
  2. Wniosek Skarbnika Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2006 roku.
 7. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE I WOLNE WNIOSKI
  1. Zastrzeżenia do sprawozdania z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Powiatowym Zarządzie Dróg w Gryfinie (nr RK/AW/0913-20/06.

data opublikowania: 2006-07-26 15:00:46
data ostatniej aktualizacji: 2006-07-26 15:00:46

Strona odwiedzona 906 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.