Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

177 posiedzenie Zarządu Powiatu

2006-08-16, godz.12:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu176/II/2006 z dnia 9 sierpnia 2006 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Pismo Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie w sprawie lądowiska dla helikopterów przy Gimnazjum w Gryfinie.
  2. Pismo ENEA S.A. w Szczecinie w sprawie przekroczenia terminów płatności z tytułu zużytej energii i świadczenia usług dystrybucji.
  3. Zapoznanie się z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego stwierdzającego nieważność uchwały Nr XXXVIII/492/2006 Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekształcenia SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/474/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu DPS dla osób przewlekle somatycznie chorych w Trzcińsku Zdroju.
  2. Wniosek Powiatowej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyjezierza obejmującego obszar w rejonie miejscowości Przyjezierze w gminie Moryń nad jeziorem Morzycko.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Ponowne rozpatrzenie wniosku Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia tryby postępowania, wartości szacunkowej, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zamieszczanie ogłoszeń prasowych Powiatu Gryfińskiego oraz Starostwa Powiatowego w Gryfinie w lokalnych i regionalnych dziennikach (tygodnikach) woj. Zachodniopomorskiego oraz w dziennikach ogólnopolskich" oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w/w postępowania.
  2. Wniosek Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu unieważniającego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu ograniczonego na "Modernizacja DPS w Nowym Czarnowie - przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń na węzły sanitarne oraz pracownie terapeutyczno - rehabilitacyjną.
  3. Wniosek Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia SIWZ w trybie przetargu nieograniczonego na inwestycję pn. "Modernizacja DPS w Nowym Czarnowie - przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń na węzły sanitarne oraz pracownie terapeutyczno - rehabilitacyjną.
  4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia zmian do SIWZ w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Udzielenie Kredytu inwestycyjnego w wysokości 4.000.000 zł.
  5. Zapoznanie się z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi PZD na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w przedmiocie kary pieniężnej za usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia.
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Informacja z przebiegu z wykonania budżetu powiatu gryfińskiego za I półrocze 2006 r.

data opublikowania: 2006-08-17 15:10:27
data ostatniej aktualizacji: 2006-08-17 15:10:27

Strona odwiedzona 780 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.