Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

180 posiedzenie Zarządu Powiatu

2006-09-01, godz.10:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów 179/II/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w sprawie opinii prawnej radcy prawnego dotycząca Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego do Uchwały Nr XXXVIII/492/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie przekształcenia SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.
  2. Informacja Koordynatora o ilości łóżek w zakładach opieki zdrowotnej, dla których Powiat Gryfiński jest organem założycielskim.
  3. Pismo Koordynatora Ochrony Zdrowia dotyczące pisma Prezesa Intermed Sp. z o.o. w Nowogardzie.
  4. Zapoznanie się z decyzją ZUS Oddział w Szczecinie określających wysokość należność SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2006 r. w:
   1. w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie w Likwidacji,
   2. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie,
   3. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie,
   4. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie.
  6. Zapoznanie się z protokołem z kontroli problemowej przeprowadzonej w SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie, zgodnie z "Planem kontroli problemowych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dziedzinie obronności w 2006 r.".
  7. Pismo dłużnika FARUM S.A. dotyczące likwidacji SPZZOZ w Gryfinie.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Pismo Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. w Gryfinie w sprawie oferty sprzedaży nieruchomości przy ul. Sprzymierzonych 5 w Gryfinie.
  2. Informacja dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie ogłoszenia przez Zarząd Powiatu w Gryfinie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wczesnej rehabilitacji Społecznej Dzieci i Młodzieży.
  3. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie pism Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie środków finansowych ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej budyniem przychodni.
  4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie uregulowania stanu prawnego nieruchomości oznaczonej numerem działki 50/2 położonej w obrębie ewidencyjnym 2 miasta Trzcińsko Zdrój, stanowiącej własność gminy Trzcińsko-Zdrój.
  5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie przekazani na rzecz Gminy Mieszkowice części nieruchomości oznaczonej numerem działki 226, położonej w obrębie 4 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, znajdującej się w trwałym zarządzie PZD w Gryfinie.
  6. Podjęcie uchwały uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w rejonie C.W. Laguna oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - rejon Starego Miasta 2.
  7. Informacja Dyrektora PCPR w Gryfinie na temat działalności punktu informacyjno-konsultacyjnego o narkotykach i narkomanii.
  8. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. wniosku o podjęcie negocjacji w przedmiocie obniżenia stawki miesięcznej czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej, złożonego przez Prezesa Sądu Rejonowego w Gryfinie.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia realizacji projektów w SOS-W zgodnie z umową zwartą pomiędzy Powiatem Gryfińskim a PFRON w ramach programu pn. "Edukacja" oraz upoważnienia Dyrektora SOS-W w Chojnie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem działalności inwestycyjnej powiatu w ramach realizacji umowy.
  10. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki umorzeniowej dla środka trwałego - "Adaptacja pomieszczeń po byłej pralni na pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie".
  11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków PFOŚ i GW w Gryfinie na 2006 r.
  12. Przyjęcie projektu Rady Powiatu w Gryfinie w sprawi wyrażenia zgody na nabycie prawa własności budynku i prawa własności wieczystego gruntu.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia trybu, SIWZ na postępowanie o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych pn. "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w SOS-W w Chojnie.
  2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Gryfińskiego dotyczącej finansowania inwestycji pn.: "Wymiana stolarki okiennej w DPS w Moryniu".
  3. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania - zapytania o cenę, wartości szacunkowej, SIWZ do postękania pn. "Sukcesywnie dostarczanie tonerów" oraz podjęcia uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do w/w postępowania.
  4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania - zapytania o cenę, wartości szacunkowej, SIWZ do postękania pn. Sporządzanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie" oraz podjęcia uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do w/w postępowania.
  5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Gryfińskiego dotyczącej finansowania inwestycji pn. "Termomodernizacja stropodachu w budynku szkoły ZSP Nr 1 w Chojnie" oraz "Termomodernizacja wraz z kolorystyką elewacji budynku ZSP Nr 2 Gryfinie" finansowanych z PFOŚ i GW w Gryfinie.
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Informacja Skarbnika Powiatu w sprawie możliwości wystąpienia zachwiania płynności finansowej Powiatu na dzień 30 września 2006 r.
  2. Pismo dyrektora ZSP Nr w Chojnie w sprawie zwiększenia planu finansowego na sierpień 2006 r.
  3. Pismo Dyrektora ZSP w Mieszkowicach w sprawie przyznania dodatkowych środków na sierpień 2006 r. oraz informujące o przekroczeniu planu wydatków w sierpniu 2006 r.
  4. Pismo Dyrektora PZD w Gryfinie o zwiększenie środków finansowych na wydatki w sierpniu 2006 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia.
 6. PION SEKRETARZA.
  1. Podjecie uchwał w sprawie:
   1. powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - zadanie pn. "Sportowo - rekreacyjna impreza o charakterze transgranicznym",
   2. powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - zadanie pn. "Zorganizowanie biegów przełajowych o zasięgu powiatowym lub większym",
   3. powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - zadanie pn. "Zorganizowanie imprezy promującej żywność ekologiczną",
   4. powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - zadanie pn. "Popularyzacja wiedzy na temat historii powiatu gryfińskiego poprzez org. wędrówki historycznej dla dzieci i młodzieży szkolnej ",
   5. powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - zadanie pn. "Organizacja imprezy promującej produkty regionalne (w tym wydawnictwo)".
 7. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI.
  1. Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2006/2007 w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński.

data opublikowania: 2006-08-31 15:25:46
data ostatniej aktualizacji: 2006-08-31 15:25:46

Strona odwiedzona 870 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.