Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

11 posiedzenie Zarządu Powiatu

2003-02-12, godz.10:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu nr 10/II/2002 z dnia 29 stycznia 2002 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Powołanie Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.
  2. Wezwanie Rady Powiatu Gryfińskiego, do likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie, przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Profit".
  3. Zestawienie potrzeb remontowo - inwestycyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy i Opiekuńczo - Leczniczy w Gryfinie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Nowym Czarnowie.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Wniosek Dyrektora PCPR o zwiększenie środków na zasilenie działu 853, rozdziału 85304, paragrafu 3110 - Rodziny zastępcze na luty 2003 r.
  2. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o umorzenie wierzytelności wynikającej z opłat czynszu działki nr 21/34, na której usytuowany jest kiosk "Prasa - Książka - Ruch" przy ul. 9 Maja 8 (przychodnia Nr 2 - "Górny Taras").
  3. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 556/2002 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25 września 2002 r. dotyczącej realizacji zadania pn. Poprawa systemów odprowadzania ścieków opadowych z dróg powiatowych".
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Projekt planów wieloletnich przebudowy dróg przy udziale środków pomocowych z Unii Europejskiej.
  2. Wniosek Inspektora ds. realizacji remontów i inwestycji w sprawie stolarki okiennej i drzwiowej na PCV w placówkach oświatowych, domach dziecka i domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Gryfińskiego.
  3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie zwiększenia planu wydatków budżetowych poszczególnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez samorząd powiatowy z tytułu częściowego dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
  4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie utworzenia oddziałów szkoły ponadgimnazjalnej w Szkole Zasadniczej dla Dorosłych w Trzcińsku - Zdroju w skład ZSP Nr 2 w Chojnie.
  5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie utworzenia Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno - Wychowawczego w Zespole Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie.
  6. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę zbiornika na paliwo w miejscowości Banie.
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2003.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1/II/2003 Zarząd Powiatu w Gryfinie z dnia 8 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Gryfińskiego i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2003 r.
  4. Wniosek w sprawie cofnięcia upoważnień do zaciągania zobowiązań w imieniu Zarządu Powiatu.
 6. PION SEKRETARZA.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
  2. Wnioski Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji oraz wniosek Komisji Gospodarki.
  3. Wniosek p.o. SPZZOZ w Gryfinie o wyrażenie zgody na sprzedaż zdemontowanego pieca centralnego ogrzewania.
  4. Priorytetyzacja narzędzi wspierających rozwój instytucjonalny w ramach PRI.
 7. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI.

data opublikowania: 2003-07-09 12:51:46
data ostatniej aktualizacji: 2003-07-09 12:51:46

Strona odwiedzona 954 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.