Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

10 posiedzenie Zarządu Powiatu

2003-01-29, godz.10:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu nr 9/II/2002 z dnia 22 stycznia 2002 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Sprawa wypowiedzenia umowy zlecenia zawartej z radcą prawnym - Panem Zygmuntem Kandulskim i radcą prawnym - Panem Marianem Ludkiewiczem.
  2. Odpowiedź Dyrektora ZRKCH, na pismo Zarządu Powiatu, wyrażające zaniepokojenie propozycją obniżenia poziomu finansowania świadczeń medycznych dla placówek świadczących usługi z zakresu ochrony zdrowia na terenie powiatu.
  3. Pisma wierzycieli Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie, wzywające Powiat Gryfiński do podjęcia uchwały o likwidację zakładu i do zapłaty nieuregulowanych należności i propozycja odpowiedzi.
  4. Sprawa finansowania opłaty restukturyzacyjnej SPZOZZ w Gryfinie.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Zapoznanie się z ewidencją dotacji oraz wydatków z PFOŚ i GW w Gryfinie w latach 1999 - 2002.
  2. Informacja o brakujących środkach na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze na rok 2003 - zadani własne powiatu.
  3. Informacja dotycząca kontroli przeprowadzonej przez wizytatora ds. Rodziny i Nieletnich Sądu Okręgowego w Szczecinie w dniu 15.11.2002 r. na terenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu.
  4. Informacja dotycząca kontroli Domu Pomocy Społecznej w Trzcinsku - Zdroju przeprowadzonej przez Sąd Okręgowy w Szczecinie w dniu 15.11.2002 r.
  5. Wniosek Dyrektora PCPR o zwiększenie środków na wydatki (zasilenie w środki pieniężne) w dziale 853, rozdziale 85304, paragraf 3110 - Rodziny zastępcze.
  6. Sprawa udzielenia zaliczki w kwocie 40.390 zł dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
  7. Wniosek Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach o przyznanie dotacji na zadanie pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków", w 2003 r. ze środków PFOŚ i GW.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Informacja w sprawie potrzeb remontowo - inwestycyjnych SPZOZ Szpitala Powiatowego w Gryfinie.
  2. Projekt planów wieloletnich przebudowy dróg przy udziale środków pomocowych z Unii Europejskiej.
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Wniosek w sprawie umorzenia odsetek SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie za nieterminowe regulowanie należności w wysokości 225,82 zł.
  2. Wniosek i uchwała w sprawie przeniesienia wydatków z paragrafu 4270 na paragraf 6060 w dziale 853, rozdziale 85318.
 6. PION SEKRETARZA.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników służb, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2003.
 7. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI.

data opublikowania: 2003-07-09 12:55:09
data ostatniej aktualizacji: 2003-07-09 12:55:09

Strona odwiedzona 894 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.