Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

7 posiedzenie Zarządu Powiatu

2003-01-08, godz.10:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu nr 6/II/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Informacja Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych nt. ustawy o ochronie informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie.
  2. Wniosek p.o. Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie o przyznanie z budżetu Powiatu dotacji celowej w kwocie 14.640 zł dla SPZZOZ w Gryfinie.
  3. Wniosek p.o. Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie o przyznanie dotacji celowej w kwocie 16.000 zł dla SPZZOZ w Gryfinie.
  4. Zażalenie do Sądu Okręgowego w Szczecinie na postanowienie Sądu Rejonowego, który oddalił wniosek SPZZOZ w Gryfinie o ogłoszenie upadłości.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Wyrażenie zgody na remont korytarza w pawilonie III Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie oraz wymianę wykładziny na antypoślizgową. Wyrażenie zgody na dokonanie modernizacji terenu wokół DPS w Nowym Czarnowie.
  2. Wniosek w sprawie zmian w budżecie Niepublicznego Rodzinnego Domu Dziecka "AGATOS".
  3. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej nr działki 150/2, położonej w obrębie nr 3 m. Gryfino, przy ul. Bolesława Chrobrego 52.
  4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie wydzierżawienia działki nr 335/1 o pow. około 400 m2, położonej w obrębie Daleszewo, gmina Gryfino, w drodze bezprzetargowej na okres 25 lat.
  5. Wniosek Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryfinie o umorzenie odsetek za nieterminowe regulowanie należności.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Wniosek w sprawie wykonania robót dodatkowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Chojnie wg załączonego protokołu konieczności nr 1 do umowy nr 01/06/2002.
  2. Wniosek w sprawie desygnowania przedstawicieli do składu komisji konkursowych na stanowiska Dyrektorów PPP w Gryfinie i SOSW w Chojnie.
  3. Wniosek w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu powiatu gryfińskiego szkołom niepublicznym posiadającym uprawnienia szkół publicznych.
  4. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie udzielania upoważnienia Dyrektorowi PZD w Gryfinie do załatwienia spraw i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach będących w kompetencji zarządcy dróg powiatowych.
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie układu wykonawczego Powiatu Gryfińskiego i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2003 rok.
 6. PION SEKRETARZA.
  1. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 7. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI.

data opublikowania: 2003-07-09 13:30:56
data ostatniej aktualizacji: 2003-07-09 13:30:56

Strona odwiedzona 954 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.