Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

4 posiedzenie Zarządu Powiatu

2002-12-11, godz.10:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu nr 3/II/2002 z dnia 4 grudnia 2002 r.
 2. PION WICESTAROSTY.
  1. PCPR - wprowadzenie zmian w regulaminie organizacyjnym PCPR w Gryfinie - podjęcie uchwały Zarządu Powiatu.
  2. PCPR - omówienie wyników kontroli NIK w PCPR.
  3. Wydział Gospodarki Nieruchomościami - wygaszenie trwałego zarządu DPS w Dębcach nad nieruchomością zabudowaną, oznaczoną nr działki 335/1 o pow. 12 ha - podjęcie uchwały Zarządu Powiatu.
  4. Wydział Gospodarki Nieruchomościami - sprawa wydzierżawienia części działki 335/1, obręb Daleszewo pod budowę stacji bazowej telefonii komórkowej i ustalenie wysokości opłaty.
  5. Komenda Powiatowa PSP w Gryfinie - wniosek o przeniesienie części środków finansowych z PFOŚ i GW na realizację zadania "Zakup samochodów ekologiczno - ratowniczo - gaśniczych wraz z wyposażeniem" na rok 2003.
 3. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Referat Realizacji Remontów i Inwestycji - wniosek i wykonanie izolacji wodnej stropo- dachu nad składem oleju opałowego w SOSW w Chojnie w ramach zadania "Modernizacja kotłowni".
  2. Wydział Edukacji - wnioski o dokonanie zmian w planie dochodów budżetowych ZSP nr 2 w Gryfinie i ZSP nr 1 w Chojnie.
  3. Wydział Edukacji - zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2002 w związku z wnioskami złożonymi przez PPP w Chojnie, ZSP nr 2 w Chojnie, SOSW w Chojnie, ZSP nr 1 w Chojnie i ZSS w Nowym Czarnowie.
  4. Powiatowy Zarząd Dróg - wniosek o przeniesienie środków na realizację zadania "Poprawa systemów odprowadzania ścieków opadowych z dróg powiatowych" z 2002 r. na 2003 r.
 4. PION SKARBNIKA.
  1. Wydział Edukacji - dokonanie zwiększenia wydatków budżetowych na rok 2002 w związku z wnioskami złożonymi przez PPP w Chojnie, ZSP nr 2 w Chojnie, ZSS w Nowym Czarnowie, ZSP nr 1 w Gryfinie.
  2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2002.
  3. Projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2002.
  4. Opinia do wniosku SPZOZ - Szpital Powiatowy w Gryfinie w sprawie zmiany przeznaczenia dotacji celowej w kwocie 95.991 zł na sfinansowanie zadania "dźwig osobowo- towarowy" na realizację zadania "remont i modernizacja oddziału położniczo - ginekologiczno - noworodkowego".
 5. PION SEKRETARZA.
  1. Sprawa uchylenia przez Ministra Zdrowia decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wykreślenia SPZZOZ w Gryfinie z rejestru zakładów opieki zdrowotnej.
  2. Zapoznanie się z wnioskiem ZUS do Komornika SR w Gryfinie o zawieszenie postępowania egzekucyjnego.
  3. Przygotowania do sesji Rady Powiatu.
 6. SPRAWY RÓŻNE, WOLNE WNIOSKI, INFORMACJE.
  1. Organizacja spotkania noworocznego.

data opublikowania: 2003-07-09 14:04:53
data ostatniej aktualizacji: 2003-07-09 14:04:53

Strona odwiedzona 991 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.