Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

3 posiedzenie Zarządu Powiatu

2002-12-04, godz.10:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu nr 2/II/2002 z dnia 27 listopada 2002 r.
 2. PION WICESTAROSTY.
  1. PCPR - wniosek o umorzenie odsetek za nieterminowe regulowanie należności.
  2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie oddania w trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg w Gryfinie niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej nr działki 267/3 położonej w obrębie 3 m. Gryfino(parking przy ul. Pomorskiej).
  3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie obciążenia nieruchomości przy ul. 9 Maja w Gryfinie, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, służebnością gruntową dojścia i dojazdu.
  4. Zapoznanie się z wystąpieniem pokontrolnym NIK w związku z kontrolą przeprowadzoną w PCPR w Gryfinie oraz odpowiedzią Dyrektora PCPR w/w sprawie.
  5. PCPR - pismo Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie objęcia opieką w okresie zimowym ludzi bezdomnych oraz przedstawienia podjętych działań w w/w sprawie na terenie powiatu.
  6. PCPR - informacja o pracy Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie za okres 1.01 - 31.10.2002 r.
  7. Wniosek DPS w Nowym Czarnowie w sprawie dokonania przesunięć budżetowych w związku z koniecznością pokrycia zobowiązań wobec Z.E. "Dolna Odra".
 3. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Sprawa wykonania płyty betonowej wraz z murkiem na umieszczenie pojemników na odpady na terenie SP nr 4 przy ul. Sprzymierzonych 5.
  2. Sprawa powołania komisji do zbadania przebiegu postępowania powypadkowego uczennic ZSP nr w Gryfinie na trasie Gryfino - Nawodna.
 4. PION SKARBNIKA.
  1. Rozpatrzenie wniosków Domu Dziecka w Binowie i Trzcińsku - Zdroju o zwiększenie środków finansowych w budżecie na rok 2002 i podjęcie uchwały w w/w sprawie oraz podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia środków budżetowych z PCPR do Domu Dziecka w Trzcińsku - Zdrój.
  2. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2002 w związku z wypracowaniem dodatkowych dochodów przez jednostki organizacyjne powiatu.
 5. PION SEKRETARZA.
  1. Omówienie informacji w sprawie działalności SPZZOZ w Gryfinie.
  2. Omówienie materiałów sesyjnych.
  3. Informacja w sprawie przebiegu procesu o upadłość SPZZOZ w Gryfinie.
 6. SPRAWY RÓŻNE, WOLNE WNIOSKI, INFORMACJE.
  1. Sprawa porozumienia z gminą Gryfino w sprawie monitoringu.

data opublikowania: 2003-07-09 14:09:40
data ostatniej aktualizacji: 2003-07-09 14:09:40

Strona odwiedzona 993 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.