Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

35 posiedzenie Zarządu Powiatu

2003-08-13, godz.10:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu nr 34/II/2003 z 30 lipca 2003 r.
 2. PION STAROSTY
  1. Wręczenie nominacji członkom Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Gryfinie.
  2. Omówienie projektu dyżurów aptek mieszczących się na terenie gmin wchodzących w skład powiatu gryfińskiego.
  3. Wniosek Dyrektora SPZOZ - Szpital Powiatowy w Gryfinie w/s umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat zobowiązań wobec samorządu powiatowego.
  4. Wniosek Dyrektora SPZOZ - Szpital Powiatowy w Gryfinie w/s przesunięcia terminu rozliczenia dotacji na budowę windy.
  5. Informacja p.o. dyrektora SPZZOZ w Gryfinie na temat pisma Kancelarii Adwokackiej "Wódkiewicz - Sosnowski" z dnia 28 lipca 2003 r.
  6. Informacja p.o. dyrektora SPZZOZ w Gryfinie na temat aktualnego postępowania dotyczącego spłaty zadłużenia wierzytelności względem Spółki "ZARYS" w Zabrzu.
  7. Informacja p.o. dyrektora SPZZOZ w Gryfinie na temat dalszych deklaracji wierzycieli wyrażających wolę podpisania porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia, a także prośba o podpisanie umów tych wierzycieli którzy podpisali porozumienie in blanco oraz wyznaczenie terminów spotkań z pozostałymi wierzycielami.
 3. PION WICESTAROSTY
  1. Przyjęcie projektu uchwały Radu Powiatu w Gryfinie w/s nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy Gryfino nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, zabudowanej budynkiem szpitala wraz z obiektami towarzyszącymi, przy ul. Parkowej 5 w Gryfinie, oznaczonej jako działka nr 162/1 o pow. 5245 m2 w obrębie 3 miasta Gryfino.
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2002 SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Nowym Czarnowie.
  3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s wyrażenia zgody na rozbiórkę budynku przeznaczonego do wyburzenia oraz innych elementów budowlanych w granicach działki nr 162/1 w obrębie 3 m. Gryfino przy ul. Parkowej.
  4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s wyrażenia zgody na rozbudowę szpitala o windę i wiatrołap, przebudowę wewnętrznego układu funkcjonalnego budynku szpitala, budowę muru oporowego oraz uzupełnienie nawierzchni kostka betonową w granicach działki nr 162/1 w obrębie 3 m. Gryfino przy ul. Parkowej.
  5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zasad i trybu przyznawania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie.
  6. Wniosek Naczelnika Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s wyrażenia zgody na przesunięcie środków finansowych z zadania kolektory słoneczne z zadania wymiana stolarki okiennej na wykonanie nowych zadań termomodernizacyjnych w obiektach szkolnych Starostwa Powiatowego.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU
  • Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych na okres od dnia 1 września 2003 r. do dnia 29 lutego 2004 r.
 5. PION SKARBNIKA
  • Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2003 (druk nr 1/SK/35).
 6. PION SEKRETARZA
  1. Wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień w/s pomocy i współudziału w organizacji Święta Wojska Polskiego organizowanego przez WKU.
  2. Omówienie porządku obrad IX sesji Rady Powiatu.
 7. SPRAWY RÓŻNE, WOLNE WNIOSKI, INFORMACJE

data opublikowania: 2003-08-18 10:02:53
data ostatniej aktualizacji: 2003-08-18 10:02:53

Strona odwiedzona 996 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.