Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

47 posiedzenie Zarządu Powiatu

2003-12-01, godz.14:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu Nr 46/II/2003 z dnia 19 listopada 2003 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr V/54/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19 marca w/s powołania Rady Społecznej przy SPZZOZ w Gryfinie.
  2. Informacja p.o. dyr. SPZZOZ w Gryfinie w/s przebiegu rozmów Zarządu Powiatu w Gryfinie z wierzycielami SPZZOZ w Gryfinie.
  3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s wyznaczania lekarzy opiniujących skierowania do zakładów opieki długoterminowej.
 3. PION WICESTAROSTY.
  • Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia opracowań: "Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego" oraz "Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gryfińskiego".
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Pismo Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Gryfinie.
  2. Pismo Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w/s przedłużenia umowy użyczenia lokalu przy ul. Łużyckiej 82 mieszczącego się w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie.
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Akceptacja protokołu z otwarcia ofert ostatecznych oraz Dokumentacji Podstawowych Czynności z postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30.000 € na: bankową obsługę budżetu Powiatu Gryfińskiego i jednostek organizacyjnych powiatu.
  2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s zmiany uchwały Nr 8/II/2003 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie upoważniania kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników służb, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2003.
  3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2003.
  4. Wniosek naczelnika wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s przyznania pomocy materialnej uczniom na rok 2003.
  5. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w/s zmiany w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2003.
 6. PION SEKRETARZA.
  1. Omówienie projektu porządku obrad XI sesji Rady Powiatu w Gryfinie zwołanej na 10 grudnia 2003 r.
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w/s skargi na postępowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie.
  3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w/s wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym Bibliotece Województwa Zachodniopomorskiego im. H. Redlińskiej pomieszczeń w budynku stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego położonego w Chojnie przy ul. Dworcowej 1.
 7. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI.
  1. Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie oświadczeń majątkowych Starosty Gryfińskiego oraz Przewodniczącej Rady Powiatu w Gryfinie.
  2. Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gryfinie w/s oświadczeń majątkowych radnych oraz pracowników samorządowych wyższego szczebla.
  3. Informacja Przewodniczącej Rady Powiatu w Gryfinie w/s oświadczeń majątkowych radnych.
  4. Informacja Starosty Gryfińskiego w/s oświadczeń majątkowych urzędników wyższego szczebla oraz kierowników jednostek organizacyjnych.
  5. Projekt umowy o współpracy z Evangelisches Jugend - und Fürsorgewerk.

data opublikowania: 2003-12-10 12:49:01
data ostatniej aktualizacji: 2003-12-10 12:49:01

Strona odwiedzona 983 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.