Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

50 posiedzenie Zarządu Powiatu

2003-12-24, godz.08:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu Nr 49/II/2003 z dnia 17 grudnia 2003 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały Nr XXXIII/411/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 9 października 2002 r. w sprawie udzielenia z budżetu powiatu na rok 2002 dotacji celowej dla SPZOZ - Szpital Powiatowy w Gryfinie, zmienionej uchwałą Nr III/27/2002 r. Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2002 r. oraz uchwałą Nr X/102/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 września 2003 r.
  2. Pismo p.o. dyrektora SPZZOZ w Gryfinie w sprawie zawarcia porozumienia z wierzycielem jakim jest Spółka "Index" z Bydgoszczy.
  3. Pismo p.o. dyrektora SPZZOZ w Gryfinie w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego spłaty zadłużenia SPZZOZ w Gryfinie wobec spółki "Brokerhaus".
  4. Podjęcie uchwały Zarządu w/s przesunięcia środków finansowych PFRON z zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowanych przez PUP w Gryfinie.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Informacja dyrektora PCPR o wynikach kontroli problemowej DPS dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych w Moryniu.
  2. Podjęcie uchwały Zarządu w/s przeniesienia między paragrafami w wydatkach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
  3. Wniosek naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s przedłużenia umów najmu na pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9 stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego.
  4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Projekt porozumienia pomiędzy Powiatem Gryfińskim i Burmistrzem Miasta i Gminy Gryfino w sprawie powierzenia MOS w Gryfinie wykonania zadań o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej.
  2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s zmiany Uchwały Nr 101/2003 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 7.10.2003 r. w/s realizacji zadania z zakresu "Edukacji ekologicznej".
  3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s zmiany Uchwały Nr 32/II/2003 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 9.04.2003 r. w/s realizacji zadania z zakresu "Edukacji ekologicznej".
  4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg (ulic) na terenie gminy Chojna w m. Nawodna do kategorii dróg gminnych.
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Pismo dyr. Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chojnie w sprawie:
   • projektu umowy o umorzenie zaległości wynikających z wynajmu pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Chojnie,
   • zmiany warunków umowy nr 03/2003 zawartej z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Chojnie poprzez odstąpienie od obciążania kosztami wynajmu za grudzień 2003 r.
   • Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2003.
   • Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2003.
 6. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI.

data opublikowania: 2003-12-24 10:34:20
data ostatniej aktualizacji: 2004-01-08 09:59:11

Strona odwiedzona 884 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.