Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

49 posiedzenie Zarządu Powiatu

2003-12-17, godz.10:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu Nr 48/II/2003 z dnia 11 grudnia 2003 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia dotacji celowej dla SPZOZ - Szpital Powiatowy w Gryfinie.
  2. Wniosek kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s umorzenia zobowiązań wynikających z użytkowania pomieszczenia w budynku Starostwa Powiatowego w Chojnie przez filię Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przekazania w nieodpłatne użytkowanie udziału 3819/10000 części nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 275, przy ul. Niepodległości 39 w Gryfinie Samodzielnemu Publicznemu ZOZ Zakładowi Pielęgnacyjno-Opiekuńczemu i Opiekuńczo-Leczniczemu w Gryfinie.
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s nabycia na własność Powiatu Gryfińskiego nieruchomości niezabudowanej z mienia Skarbu Państwa, oznaczonej nr 90/2 o pow. 0,10 ha, położonej w obrębie Wełtyń II, gmina Gryfino.
  3. Wniosek naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s propozycji zmian w "Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Gryfinie" poprzez przeniesienie zadania pn. "Ustalanie linii brzegowej dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych" z zakresu zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.
  4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2004 r.
  5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2003-2015.
  6. Wniosek dyrektora DPS w Dębcach w/s zwiększenia planu dochodów i wydatków na rok 2003.
  7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
  8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2004.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Wniosek w/s zmiany warunków porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Gryfińskim, a Miastem i Gminą Gryfino w sprawie powierzenia MOS w Gryfinie wykonania zadań o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej.
  2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały Nr 102/2003 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 7.10.2003 r. w/s realizacji z zakresu "Edukacji ekologicznej" ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2003 r.
  3. Wniosek w/s wyrażenia zgody na zakup i montaż pompy w Domu dziecka w Finowie.
  4. "Informacja Etatowego Członka Zarządu na temat propozycji zawarcia umów z gminami w/s zimowego utrzymania ulic (dróg powiatowych) w miastach".
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Gryfińskiego.
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2003.
  3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2003.
  4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2003.
  5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2003.
  6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2003.
  7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s zmiany Uchwały Nr 16/II/2003 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 marca 2003 r. w sprawie kontroli przestrzegania przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego realizacji procedur, zasad wstępnej oceny celowości i poniesienia wydatków oraz sposobu wykorzystania wyników kontroli i oceny.
  8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr 14/II/2003 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego.
  9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr 21/II/2003 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego.
 6. PION SEKRETARZA.
  1. Wniosek dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie dotyczący przedłużenia terminu płatności faktury za media z tytułu użytkowania pomieszczeń w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie z prośbą o rozpatrzenie.
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
  3. Omówienie projektu porządku obrad XII sesji Rady Powiatu w Gryfinie zwołanej na 29 grudnia 2003 r.
 7. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI.
  • Apel Związku Powiatów Polskich z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie kontraktowania świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na rok 2004 .

data opublikowania: 2003-12-24 08:43:03
data ostatniej aktualizacji: 2003-12-24 08:43:03

Strona odwiedzona 873 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.