Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

54 posiedzenie Zarządu Powiatu

2004-02-04, godz.14:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu 53/II/2004 z dnia 21 stycznia 2004 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w/s wydania decyzji administracyjnych dotyczących wniosków o skierowanie do Zakładu Psychiatrycznego Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Nowym Czarnowie.
  2. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w/s wydania decyzji administracyjnych dotyczących wniosków o skierowanie do Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego i Opiekuńczo - Leczniczego w Gryfinie.
  3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2003.
  4. Propozycja Górnośląskiej Centrali Zaopatrzenia Medycznego "ZARYS" w Zabrzu w sprawie spłaty zobowiązań SPZZOZ w Gryfinie.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad i trybu przyznawania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie.
  2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji budynku mieszkalnego, gospodarczego, garażu, zbiornika bezodpływowego oraz przyłączy na działce nr 14/14 w m. Czarnówko obręb Czarnówko gm. Widuchowa.
  3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowań gospodarczych, zbiornika bezodpływowego oraz przyłączy na działce nr 21 w obrębie Widuchowa 2.
  4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji zbiornikowej na gaz płynny o pojemności do 10 m3 na działce nr 391/2 w obrębie Widuchowa 2.
  5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.
  6. Informacja dyrektora PCPR w Gryfinie w/s kontroli przeprowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie w Domu Dziecka w Trzcińsku - Zdroju i Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
  7. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w/s wyrażenia zgody na użyczenie SPZOZ Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie części nieruchomości zabudowanej położonej w Gryfinie, przy ul. Niepodległości 28, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
  8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Pomorskiej do kanalizacji sanitarnej wg odrębnego projektu "Kanalizacja Gryfino Północ - VII etap" i kanalizacji deszczowej z separatorem na odcinku ul. Pomorskiej do rowu melioracyjnego 9dz. 217), usytuowanych na działkach: nr 122, 216, 217, 218/2 w obrębie 2 m. Gryfino oraz 31 w obrębie nr 2 m. Gryfino.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Wniosek p.o. Naczelnika wydziału Komunikacji i Transportu w/s koordynacji rozkładów jady autobusów na regularnych liniach komunikacyjnych, przebiegających na obszarze Powiatu Gryfińskiego.
  2. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie w/s przekazania i finansowania zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miast: Cedynia, Chojna, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, Trzcińśko - Zdrój.
  3. Informacja p.o. Naczelnika wydziału Komunikacji i Transportu w/s koordynacji rozkładów jazdy autobusów na regularnych liniach komunikacyjnych, przebiegających na obszarze Powiatu Gryfińskiego.
 5. PION SEKRETARZA.
  1. Wniosek Zarządu Koła PZW "Dolna Odra" w Gryfinie o zakup czterech pucharów na zawody wędkarskie "O Puchar Starosty Powiatu Gryfińskiego".
  2. Wniosek Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie umorzenia czynszu w roku 2004 za pomieszczenie wynajmowane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Chojnie.
 6. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI.

data opublikowania: 2004-02-05 10:12:22
data ostatniej aktualizacji: 2004-02-06 07:42:45

Strona odwiedzona 997 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.