Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

55 posiedzenie Zarządu Powiatu

2004-02-16, godz.14:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu 54/II/2004 z dnia 4 lutego 2004 r.
 2. PION STAROSTY
  1. Informacja na temat kontroli wykonanej przez Referat Audytu i Kontroli w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Gryfinie.
  2. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w/s wydania decyzji administracyjnych dotyczących wniosków o skierowanie do Zakładu Psychiatrycznego Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Nowym Czarnowie.
  3. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w/s wydania decyzji administracyjnych dotyczących wniosków o skierowanie do Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego i Opiekuńczo - Leczniczego w Gryfinie.
 3. PION WICESTAROSTY
  1. Informacja p.o. dyrektora Domu Dziecka w Binowie na temat bieżącej działalności placówki.
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w zestawieniu przychodów i wydatków oraz zmian planu przychodów i wydatków PFOŚ i GW w Gryfinie w 2004 r.
  3. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s wyrażenia zgody na ułożenie projektowanej sieci gazowej wraz z przyłączami przechodzącej między innymi przez działkę nr 77 obręb 5 Gryfino, będącą własnością Powiatu Gryfińskiego w trwałym zarządzie ZSS w Gryfinie oraz działkę nr 236 obręb 5 Gryfino, będącą własnością Powiatu Gryfińskiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.
  4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s sprzedaży 470/1000 części nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr działki 167/3 będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, w drodze przetargu ustnego ograniczonego.
  5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s sprzedaży nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr działki 21/34 będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, w drodze przetargu ustnego ograniczonego (Przychodnia nr 2).
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU
  1. Wniosek Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody przez Zarząd Powiatu w Gryfinie na przeprowadzenie przez dyrektorów placówek samodzielnie postępowań o zamówienie publiczne na zakup oleju opalowego w trybie zapytania o cenę.
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przekazania i finansowania zadań z zakresu remontu chodników na ulicach powiatowych na terenie miasta Gryfino.
  3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
  4. Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s restrukturyzacji szkolnictwa specjalnego w Powiecie Gryfińskim.
  5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s powierzenia Miastu i Gminie Gryfino wykonania zadań o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej poprzez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie.
  6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s powierzenia Miastu i Gminie Chojna prowadzenia zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu Gryfińskiego poprzez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnie.
  7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s powierzenia Miastu i Gminie Gryfino prowadzenia zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu Gryfińskiego poprzez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Gryfinie.
 5. PION SKARBNIKA
  1. Przyjęcie projektu sprawozdania z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za 2003 r.
  2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na 2004 r. oraz zmian w układzie wykonawczym w budżecie na 2004 r.
  3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uprawnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników służb, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2004.
 6. PION SEKRETARZA
  1. Omówienie projektu porządku obrad XIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie zwołanej na 25.02.2004 r.
  2. Wniosek Kazimierza Kostańskiego dot. wyrażenia zgody na dodatkowe prowadzenie prac biurowych w pomieszczeniu Starostwa Powiatowego w Chojnie, jako pracy zleconej - "Nauka Jazdy" Kozieł Marian.
  3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia wynagrodzenia Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
  4. Pismo p.o. dyrektora SPZZOZ w Gryfinie w/s warunków spłaty zobowiązań względem Grupy Energetycznej ENEA.
 7. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI

data opublikowania: 2004-02-13 14:54:39
data ostatniej aktualizacji: 2004-02-19 10:46:01

Strona odwiedzona 910 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.