Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

57 posiedzenie Zarządu Powiatu

2004-03-03, godz.13:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu 55/II/2004 z dnia 16 lutego 2004 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w/s wydania opinii do wojewódzkiego planu zdrowotnego na 2005 r.
  2. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w/s wydania decyzji administracyjnych dotyczących wniosków o skierowanie do zakładu pielęgnacyjno - opiekuńczego i opiekuńczo - leczniczego w Gryfinie
  3. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w/s wydania decyzji administracyjnych dotyczących wniosków o skierowanie do zakładu psychiatrycznego pielęgnacyjno - opiekuńczego w Nowym Czarnowie
  4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego za 2003 r.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach w/s wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego samochodu marki "Fiat Cinquecento" i autobusu "Autosan", z których środki będą przeznaczone na utrzymanie pozostałych pojazdów
  2. Informacja dyrektora PCPR w Gryfinie na temat kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Dziecka w Trzcińsku - Zdroju.
  3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wprowadzenia zmian w Programie naprawczym usług świadczonych przez Dom Dziecka w Trzcińsku - Zdroju
  4. Wniosek Z -cy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s unieważnienia przez ZEDO S.A. oferty wstępnej na zakup od Powiatu Gryfińskiego działki nr 257/9 i 257/11 w obrębie Pniewo, gm. Gryfino
  5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na adaptacji strychu na cele mieszkalne w budynku zlokalizowanym na działce nr 222/1 obr. 5 m. Gryfino
  6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie istniejącego budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na pomieszczenia mieszkalne i garażowe w Cedyni na działce nr 12 obr. 3 m. Cedynia
  7. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na adaptacji istniejących zabudowań inwentarskich dla potrzeb fermy krów mlecznych wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach nr 261/3, część 261/4 i 260 w obrębie Glinna
  8. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mieszkowice w rejonie ulicy Chojeńskiej i B. Chrobrego
  9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego usytuowanego na działce nr 15/2 w obrębie geodezyjnym Gardno, gmina Gryfino
  10. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch zbiorników na zboże z suszarnią na działce nr 154 w obrębie geodezyjnym Kartno, gmina Stare Czarnowo
  11. Informacja n/t kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniu 15 grudnia 2003 r. w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie
  12. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s wyrażenia stanowiska w sprawie zamiaru relokacji Domu Dziecka do siedziby w Chojnie
  13. Wniosek Dyrektora DPS w Nowym Czarnowie w/s przyznania dodatkowych środków finansowych na pokrycie zobowiązań wynikających z funkcjonowania domu
  14. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s ustalenia wartości nieruchomości zabudowanej Domem Dziecka w Binowie, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego jako ceny wywoławczej w przetargu nieograniczonym
  15. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dębcach w/s dofinansowania budżetu Domu Pomocy Społecznej w Dębcach
  16. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s umorzenia zadłużenia Polskiego Czerwonego Krzyża
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s ustalenia planu naboru młodzieży do klas I na rok szkolny 2004/2005 w szkołach prowadzonych przez samorząd Powiatu Gryfińskiego
  2. Podpisanie porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu Gryfińskiego a Burmistrzem Miasta i Gminy Chojna w/s przekazania i finansowania zadań zarządcy ulic powiatowych na terenie miasta Chojny określonych w załączniku do porozumienia
  3. Wniosek Dyrektora PZD w Gryfinie w/s zamiany w planie wydatków na 2004 r.
 5. PION SEKRETARZA.
  1. Wniosek Biblioteki Publicznej w Gryfinie w/s objęcia patronatem i dofinansowania wydawnictwa pt. "Gryfino na starej fotografii"
  2. Wniosek Prezesa Zarządu Koła Związku Kombatantów o dofinansowanie wmurowania tablicy pamiątkowej w Kościele Parafialnym w Gryfinie
  3. Sprawozdanie Powiatowego Inspektora Weterynaryjnego w Gryfinie n/t bieżącej działalności za 2003 r.
 6. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI.

data opublikowania: 2004-03-02 16:54:24
data ostatniej aktualizacji: 2004-03-02 16:54:24

Strona odwiedzona 949 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.