Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

58 posiedzenie Zarządu Powiatu

2004-03-17, godz.12:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu 56/II/2004 z dnia 18 lutego 2004 r. i 57/II/2004 r. z dnia 3 marca 2004r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Informacja p.o. dyrektora SPZZOZ w Gryfinie na temat pisma Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "Profit" Sp. z o. o. wzywającego Radę Powiatu do podjęcia uchwały o likwidacji SPZZOZ w Gryfinie.
  2. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w/s wydania decyzji administracyjnych o skierowanie do zakładu Psychiatrycznego Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Nowym Czarnowie.
  3. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w/s wydania decyzji administracyjnych o skierowanie do zakładu pielęgnacyjno - opiekuńczego i opiekuńczo - leczniczego w Gryfinie.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia stanowiska w sprawie relokacji Domu Dziecka w Binowie do siedziby w Chojnie przy ul. Podmurze 4.
  2. Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału gospodarki Nieruchomościami w/s wynajęcia pomieszczenia piwnicznego w budynku przy ul Sprzymierzonych 9, stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Gryfinie.
  3. Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s umorzenia Pani Joannie Kostrzewie odsetek w kwocie 1 423,01 zł naliczonych od spłaty raty rocznej za nieruchomość przy ul. B. Chrobrego 52.
  4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za 2003 rok.
  5. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s realizacji zadań z zakresu "Edukacji ekologicznej".
  6. Wniosek dyrektora PCPR w/s dofinansowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zakupu środków transportu do przewozu osób niepełnosprawnych.
  7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji ds. oceny i opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON, części kosztów wyposażenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości oraz dofinansowanie do zakupu środków do przewozu osób niepełnosprawnych oraz zatwierdzenia regulaminu pracy Komisji i zasad oceny wniosków.
  8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na dobudowie wiatrołapu do budynku mieszkalnego oraz budowie bezodpływowego zbiornika na ścieki.
  9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynku usługowego oraz budowie zjazdu.
  10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części strychu na funkcję mieszkalną.
  11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pawilonu handlowego oraz przyłączy.
  12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku mieszkalnego, jednorodzinnego.
  13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku gospodarczego na garaż na działce nr 13/33 oraz budowie garażu między budynkami na działkach nr 13/33 i 13/32.
  14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego o klatkę schodową.
  15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
  16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s opiniowania rozwiązań projektowych inwestycji polegającej na budowie odcinka drogi ekspresowej S-3 na odcinku Szczecin - Gorzów.
  17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie nowego zjazdu.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Wniosek Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania wtórnika w skali 1:500 przez GEO-GRYF s.c. w Gryfinie, niezbędnego do sporządzenia dokumentacji projektowej na modernizację kotłowni węglowej na gazową z wykonaniem przyłącza gazowego dla PPP w Gryfinie.
  2. Wniosek Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia trzech postępowań o zamówienie publiczne.
  3. Informacja dyrektora PZD w Gryfinie na temat propozycji wspólnego remontu ulicy Słowiańskiej w Gryfinie wraz z Gminą Gryfino.
  4. Informacja dyrektora PZD w Gryfinie n/t planowanych inwestycji realizowanych przez gminy z możliwością wykorzystania pasa drogowego.
  5. Podpisanie porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu Gryfińskiego a Burmistrzem Gminy Trzcińsko - Zdrój w/s przekazania i finansowania zadań zarządcy ulic powiatowych na terenie miasta Trzcińsko - Zdrój.
  6. Podpisanie porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu Gryfińskiego a Burmistrzem Mieszkowic w/s przekazania i finansowania zadań zarządcy ulic powiatowych na terenie miasta Mieszkowic.
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004.
  2. Pismo Dyrektora Oddziału PFRON w Szczecinie w/s zwrotu dofinansowania na przedsięwzięcie pn. "Seminarium dotyczącego problematyki osób niepełnosprawnych".
 6. PION SEKRETARZA.
  • Wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Gryfinie i Przewodniczącego Honorowego Komitetu Fundacji Sztandaru w/s wsparcia finansowego na zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie.
 7. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI.
  • Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego n/t stanu bezpieczeństwa powiatu gryfińskiego za rok 2003.

data opublikowania: 2004-03-17 08:39:01
data ostatniej aktualizacji: 2004-03-24 14:56:36

Strona odwiedzona 993 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.