Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

60 posiedzenie Zarządu Powiatu

2004-04-14, godz.08:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu Nr 59/II/2004 z dnia 24 marca 2004 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Informacja p.o. dyrektora SPZZOZ w Gryfinie w/s pisma spółki "INDEX" wzywającego Radę Powiatu w Gryfinie do likwidacji SPZZOZ w Gryfinie.
  2. Pismo Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie w/s pomocy w znalezieniu lokalu na działalność statutową.
  3. Pismo dyr. SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w/s wydania pozwolenia wykupu sprzętu zajętego przez komornika.
  4. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w/s wydania decyzji administracyjnych dotyczących wniosków o skierowanie do Zakładu Psychiatrycznego Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Nowym Czarnowie.
  5. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w/s wydania decyzji administracyjnych dotyczących wniosków o skierowanie do Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego i Opiekuńczo - Leczniczego w Gryfinie.
  6. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w/s udzielenia pełnomocnictwa panu Marianowi Mielczarkowi do dokonywania czynności w imieniu Zarządu Powiatu w Gryfinie.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie obciążenia nieruchomości w Binowie, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, służebnością gruntową dojazdu i dojścia.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wygaszenia trwałego zarządu Domu Dziecka w Binowie, nad nieruchomością zabudowaną, oznaczoną numerem działki 29/4 o pow. 1,2770 ha oraz nieruchomością niezabudowaną, oznaczoną numerem działki 29/3 o pow. 0,0349 ha, położone w obrębie Binowo, gmina Stare Czarnowo.
  3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku socjalnego na pomieszczenia biurowe i usługi handlu na działce nr 234/1 obręb 5 m. Gryfino.
  4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku socjalnego na budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonego na działce nr 26/9 obręb 2 m. Gryfino.
  5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego na działce nr 562/7 obręb Pniewo.
  6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego na działce nr 22/13 obręb Drzenin.
  7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą położonego na działce nr 266/7 obręb Binowo.
  8. Wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie w/s ustalenia dodatku motywacyjnego dla Pani Marianny Kołodziejskiej - Nowickiej, p.o. dyrektora Domu Dziecka w Binowie.
  9. Wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie w/s dofinansowania Programu "Straszy Brat - Starsza Siostra" realizowanego przez TPD - Zarząd Miejsko - Gminny w Gryfinie.
  10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ograniczenia używania jednostek pływających z napędem spalinowym w obrębie Jeziora Morzycko.
  11. Informacja dotycząca kontroli przeprowadzonej w Domu Dziecka w Binowie, w dniu 14.01.2004r (druk nr 11/WSP/60).
 4. PION SKARBNIKA.
  1. Wniosek w/s zwiększenia transz środków na wydatki dla Zespołu Szkól Specjalnych w Gryfinie na poczet zwiększonego planu finansowego w związku z przyznaniem ostatecznie większej kwoty subwencji oświatowej.
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr XII/120/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2003 r. w/s uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2004 r.
  3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w/s zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004.
  4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004.
  5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004.
  6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004.
 5. PION SEKRETARZA.
  1. Wniosek Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Kazimierza Nowickiego o umorzenie czynszu za rok 2003 należnego z wynajem pomieszczeń dla Pedagogicznej Biblioteki Województwa Zachodniopomorskiego Filia w Chojnie.
  2. Wniosek pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w/s objęcia ochronną obiektu Starostwa Powiatowego położonego przy ul. Dworcowej 4 w Chojnie.
  3. Przedstawienie projektu porządku obrad na XIV sesję Rady Powiatu w Gryfinie w dniu 28 kwietnia 2004 roku.
 6. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI.

data opublikowania: 2004-04-20 08:49:22
data ostatniej aktualizacji: 2004-04-20 08:49:22

Strona odwiedzona 1032 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.