Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

61 posiedzenie Zarządu Powiatu

2004-04-19, godz.16:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu Nr 60/II/2004 z dnia 14 kwietnia 2004 r.
 2. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki w/s przedłużenia na okres 5 lat szkolnych powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie pani Dorocie Mielniczek.
  2. Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki n/t działań reformująco - oszczędnościowych w szkolnictwie specjalnym.
  3. Wniosek dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg o przyznanie dodatkowych środków finansowych na zatrudnienie osoby w ramach prac interwencyjnych.
  4. Wniosek dot. podpisania umowy z wykonawcą projektu: "Przebudowa drogi powiatowej nr 41-437 Stare Czarnowo, odcinek Dobropole Gryfińskie - Kołowo".
 3. PION STAROSTY.
  1. Wniosek Ligi Ochrony Przyrody - Zarząd Okręgu w Szczecinie w/s dofinansowania "Warsztatów ekologicznych" - kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Gryfińskiego.
  2. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w/s wydania decyzji administracyjnych dotyczących wniosków o skierowanie do Zakładu Psychiatrycznego Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Nowym Czarnowie.
  3. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w/s wydania decyzji administracyjnych dotyczących wniosków o skierowanie do Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego i Opiekuńczo - Leczniczego w Gryfinie.
  4. Pismo p.o. dyrektora SPZZOZ w/s projektu porozumienia w sprawie spłaty zobowiązań wobec Centrali Zaopatrzenia Medycznego "Cezal" S.A.
 4. PION WICESTAROSTY.
  1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w/s określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2004 r.
  2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej dla zasilania projektowanego budynku mieszkalnego na działce nr 67/1, przewidzianej do realizacji na działce nr 125 obręb Tywica.
  3. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 5 m2 dla potrzeb budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej na działce nr 387/10 w obrębie Pniewo.
  4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku mieszkalnego na działce nr 54/8 w obrębie geodezyjnym Gardno.
  5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego, budynku gospodarczo- garażowego wraz z przyłączami na terenie działki nr 134/1 obręb Rynica.
  6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego na działce nr 136 obręb Banie 1.
  7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego na działce nr 451/1 obręb Piaseczno.
  8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku gospodarczego z wiatą garażową położonego na działce nr 140/4 obręb Banie 1.
  9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na dobudowie wiat do budynku H-10 i budowie ok. 150 m kanalizacji teletechnicznej wielotorowej na terenie Elektrowni Dolna Odra na działce nr 118/25 w obrębie Pniewo.
  10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na dobudowie do budynku mieszkalnego budynku garażowo - gospodarczego położonego na działce nr 431/2 obręb Banie 2.
  11. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. podpisania protokołu uzgodnień z Burmistrzem i Miasta i Gminy Gryfino w sprawie przekazania na rzecz Powiatu, w drodze darowizny, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Wełtyń II.
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w/s uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2003 r.
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004.
  3. Przyjęcie bilansu z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego sporządzony na dzień 31.12.2003 r.
 6. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI.

data opublikowania: 2004-04-26 11:36:53
data ostatniej aktualizacji: 2004-04-26 11:36:53

Strona odwiedzona 940 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.