Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

62 posiedzenie Zarządu Powiatu

2004-05-05, godz.12:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu Nr 61/II/2004 z dnia 19 kwietnia 2004 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w/s wydania decyzji administracyjnych dotyczących wniosków o skierowanie do Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego i Opiekuńczo - Leczniczego w Gryfinie.
  2. Wniosek dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2003 r.
  3. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w/s wydania decyzji administracyjnych dotyczących wniosków o skierowanie do Zakładu Psychiatrycznego Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Nowym Czarnowie.
  4. Wniosek p.o. dyrektora SPZZOZ w Gryfinie dotyczący wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy SPZZOZ a firmą "MERIDA" będącą wierzycielem SPZZOZ w Gryfinie.
  5. Informacja p.o. dyrektora SPZZOZ w Gryfinie n/t wniesienia kasacji wyroku przez Wojewodę Zachodniopomorskiego oraz spotkań z wierzycielami SPZZOZ jakimi są Firma Jatex-Finanse i Nordea Bank Polska.
 3. PION WICESTAROSTY.
  • Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji przetargowej ds. sprzedaży nieruchomości będących własnością Powiatu Gryfińskiego.
  • Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s częściowego umorzenia raty rocznej za 2003 r. w wysokości 1 276, 46 zł z lokal mieszkały nr 3 przy ul. Flisaczej w Gryfinie oraz rozłożenia na raty miesięczne opłaty rocznej za 2004 r. w wysokości 1379,50 zł.
  • Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s ustalenia wartości nieruchomości zabudowanej Przychodnią Nr 2 w Gryfinie, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego jako ceny wywoławczej w przetargu ustnym ograniczonym.
  • Informacja dyrektora PCPR w Gryfinie n/t dotycząca sytuacji placówek opiekuńczo- wychowawczych, socjalizacyjnych i interwencyjnych za okres 2000-2003.
  • Informacja dyrektora PCPR w Gryfinie n/t kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
  • Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części obiektu użyteczności publicznej (dworzec) na lokal użytkowy - pomieszczenie stałe pracy, w którym będzie prowadzony zakład fryzjerski na działce nr 267/2 obręb 3 m. Gryfino.
  • Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczo-garażowego w zabudowie jednorodzinnej na budynek użyteczności publicznej, w którym będzie prowadzony - zakład gastronomiczny o charakterze kawiarni będący zakładem stałej pracy na działce nr 449 w obrębie 2 m. Gryfino.
  • Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na adaptacji i przebudowie istniejącego budynku gospodarczego na mieszkanie i sklep branży spożywczo-przemysłowej położnego na działce nr 105/1 w obrębie 2 m. Cedynia.
  • Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie więźby dachowej i adaptacji poddasza na cele mieszkalne wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz ociepleniem .ścian elewacyjnych budynku położonego na działce nr 428/1 w obrębie Stare Czarnowo.
  • Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączami na działce nr 33 obręb Mielenko gm. Gryfino.
  • Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na adaptacji i rozbudowie budynku gospodarczego na cele mieszkalne, położonego na działce nr 318/1 obręb 3 m. Cedynia.
  • Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego z częścią socjalną na budynek mieszkalny, położonego na działce nr 57/129.
  • Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na adaptacji części istniejącego sklepu spożywczo-przemysłowego na lokal gastronomiczny, położonego na działce nr 70 obręb 2 m. Cedynia.
  • Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego o basen oraz adaptację części pomieszczeń na cele usługowe położonego na działce nr 59/1 w obrębie nr 1 miasta Cedynia.
  • Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na cele mieszkalne położonego na działce nr 34/3 w obrębie Pniewo.
  • Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie siedliska rolnego na działce nr 191/9 w obrębie Czepino.
  • Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zabudowy zagrodowej z przyłączami oraz przydomową oczyszczalnią ścieków na działce nr 167/1 w obrębie Wełtyń II.
  • Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania warsztatu wymiany szyb samochodowych umieszczonego w budynku mieszkalnego jednorodzinnym na ręczną myjnię samochodową na działce nr 91/2 w obrębie 3 m. Gryfino.
  • Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku letniskowego wraz z infrastrukturą położonego na działce nr 233 miejscowości Glinna.
  • Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s wynajęcia czterech pomieszczeń przy ul. Szczecińskiej 21, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego dla osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług dentystycznych i protetycznych w drodze przetargu ustnego ograniczonego.
  • Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s powołania Zespołu do opracowania Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi.
  • Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s ogłoszenia konkursu i przyjęcia regulaminu konkursu na stanowisko DPS w Nowym Czarnowie.
  • Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmniejszenia dotacji celowej dla DPS w Nowym Czarnowie i w Dębcach.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zlecenia Przedsiębiorstwu Usługowo- Handlowemu "MAX-GAZ" s. c. wymiany filtrów olejowych w jednostkach oświatowych w Chojnie.
  2. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania dokumentacji projektowo- kosztorysowej związanej z realizacją inwestycji pn. "Relokacja Domu Dziecka w Binowie do SOS-W w Chojnie".
  3. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie:
   • przekształcenia Szkoły Zasadniczej dla Dorosłych w Trzcińsku - Zdroju funkcjonującej w ZSP Nr im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie,
   • w sprawie przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych funkcjonującego w ZSP Nr w Gryfinie,
   • przekształcenia Technikum Zawodowego dl Dorosłych funkcjonującego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie,
   • utworzenia Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego w Chojnie.
  4. Zatwierdzenie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, specyfikacji technicznej odbioru i wykonania robót oraz kosztorysu inwestorskiego na postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie elewacji wraz z dociepleniem dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie.
  5. Pismo Firmy "PROJ - FUTURA" w/s przedłużenia prolongaty przekazania dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
 5. PION SEKRETARZA.
  1. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich w/s wskazania środków niezbędnych na opłacenie składki ubezpieczeniowej wynikającej z ubezpieczenia całego mienia Powiatu oraz osób podejmujących i wydających decyzje.
  2. Stanowisko Komisji Spraw Społecznych i Komisji Rewizyjnej z dnia 30 kwietnia 2004 r. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s upoważnienia Koordynatora Ochrony Zdrowia do wydawania decyzji w sprawie kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych.
 6. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI.

data opublikowania: 2004-05-10 09:15:27
data ostatniej aktualizacji: 2004-05-10 09:15:27

Strona odwiedzona 970 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.