Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

63 posiedzenie Zarządu Powiatu

2004-05-19, godz.11:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu Nr 62/II/2004 z dnia 5 maja 2004 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Spotkanie z przedstawicielami firmy "Jatex-Finanse" będącej wierzycielem SPZZOZ w Gryfinie.
  2. Spotkanie z przedstawicielami Nordea Bank Polska będącego wierzycielem SPZZOZ w Gryfinie.
  3. Omówienie wyników kontroli problemowej w SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.
  4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie za rok 2003
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Wniosek Dyrektora SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Nowym Czarnowie w/s zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat za 2003 r.
  2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia regulaminu prowadzenia przetargów nieograniczonych na oddanie w użytkowanie wieczyste, sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości będących własnością Powiatu Gryfińskiego.
  3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s wygaszenia trwałego zarządu Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie z siedzibą w Baniach, na nieruchomości oznaczonej nr działki 42, położoną w obrębie 1 miasta Chojna.
  4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie kotłowni na lokal - sklep spożywczo - przemysłowy na działce nr 52/100 w obrębie Gardno, gmina Gryfino.
  5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego, częściowej rozbiórce i adaptacji istniejącego budynku mieszkalnego na cele gospodarczo-garażowe oraz rozbiórce istniejących budynków gospodarczych, na działce nr 59 obręb 2 m. Gryfino.
  6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wiaty wolnostojącej drewnianej otwartej na działce nr 34/2 w obrębie Pniewo, gmina Gryfino.
  7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego oraz zabudowań gospodarczych- leśniczówki, na działce nr 164 w obrębie Borzym, gmina Gryfino.
  8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku tymczasowego, do dnia 31.12.2009 r. wraz z przyłączami na działce nr 59/2 w obrębie 3 m. Gryfino.
  9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo-mieszkalnego na działce nr 298/3 w obrębie Pniewo, gmina Gryfino.
  10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budynku mieszkalnego, adaptacji strychu na mieszkanie, dobudowie tarasu, rozbudowie garażu, przebudowie istniejących budynków gospodarczych ze zmianą ich funkcji na mieszkalną, przebudowie muru oporowego i budowie ogrodzenia oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Rudnica, na działce nr 460.
  11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na remoncie osady leśnej Krzywin, oraz budowie przydomowej oczyszczalni ścieków, na terenie działki nr 69, położnej w obrębie geodezyjnym Krzywin, gmina Widuchowa.
  12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej na budynek usługowy (pijalnia piwa i sklep) z wydzielonym lokalem mieszkalnym w poddaszu na działce nr 27/6 w obrębie Dołgie.
  13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Binowo gm. Stare Czarnowo.
  14. Wniosek p.o. Naczelnika Gospodarki Nieruchomościami w/s zamieszczenia w prasie ogłoszenia o sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej w Binowie, oznaczonej nr działek 29/3 i 29/4, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
  15. Wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zmniejszenia dofinansowania do zakupu pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych o kwotę 20.000 zł ze środków finansowych stanowiących rezerwę budżetową powiatu.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg (ulic) na obszarze miasta Morynia i gminy Moryń do kategorii dróg gminnych.
  2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie.
  3. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie:
   • włączenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie szkół/placówek wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie,
   • rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie.
  4. Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, specyfikacji technicznej odbioru i wykonania robót oraz szacunkowej wartości zamówienia na postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę okien i drzwi zewnętrznych drewnianych na okna i drzwi zewnętrzne z PCV w placówkach oświatowych i użyteczności publicznej podległych Starostwu Powiatowemu w Gryfinie.
  5. Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w/s wytypowania przedstawiciela do składu Komisji Przetargowej powołanej do wyłonienia wykonawcy na realizację zadania pn.: "Budowa windy w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie".
  6. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2003 SPZOZ Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego i Opiekuńczo - Leczniczego w Gryfinie.
  7. Wniosek dot. rozpatrzenia propozycji złożonej przez firmę "Jacek Rossa Projektowanie, Kosztorysy", na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego nad wykonaniem projektu: "Przebudowa drogi powiatowej nr 41-437 Stare Czarnowo - Kołowo, odcinek Dobropole Gryfińskie - Kołowo".
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004.
  2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004.
  3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004.
  4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004.
  5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmian uchwały nr XII/120/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2004 rok.
  6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmian uchwały nr XII/120/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2004 rok.
  7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmian uchwały nr XXV/285/2001 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 września 2001 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu.
  8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zaciągnięcia kredytu.
  9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zaciągnięcia kredytu.
 6. PION SEKRETARZA.
  1. Omówienie projektu porządku obrad XV sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
  2. Informacja Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich n/t ubezpieczenia mienia Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu.
  3. Informacja Z-cy Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich n/t prośby ZOPZO OSP RP w Gryfinie w przedmiocie przyznania dotacji na działalność statutową.
  4. Wniosek w/s wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia z wykonawcą projektu "Przebudowa drogi powiatowej nr 41-437 Stare Czarnowo - Kołowo, odcinek Dobropole Gryfińskie - Kołowo".
 7. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI.

data opublikowania: 2004-05-19 14:16:29
data ostatniej aktualizacji: 2004-05-31 12:33:10

Strona odwiedzona 1285 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.