Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

65 posiedzenie Zarządu Powiatu

2004-06-11, godz.13:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu Nr 64/II/2004 z dnia 26 maja 2004 r.

 2. PION STAROSTY.
  1. Pismo Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie w/s nieodpłatnego przekazania na okres min. 10 lat pomieszczenia w Szkole Specjalnej przy ul. Łużyckiej w Gryfinie.
  2. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie n/t możliwości zakupu w ramach programu PHARE CBC 2001 podnośnika - wyposażenia specjalistycznego Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie.
  3. Informacja p.o. dyrektora SPZZOZ w Gryfinie n/t kalkulacji wydatków SPZZOZ w Gryfinie na okres od 01.06.2004 r. do 31.12.2004 r.

 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Informacja p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomości dot. nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr działki 24 w obrębie 4 m. Gryfino, będącej własnością Skarbu Państwa (była siedziba WKU).
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie dot. wyrażenia zgody na użyczenie części budynku i placu magazynowego po warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.
  3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie nowego zjazdu i przebudowie istniejącego zjazdu do działki nr 418/5 w obrębie Pniewo.
  4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej na działce nr 178 obręb Krzypnica.
  5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączami położonego na działce nr 142 obręb 2 m. Cedynia.
  6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej i obróbki drewna z zapleczem socjalno-biurowym oraz przyłączami na działce nr 65/1 obręb 2 m. Cedynia.
  7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączami położonego na działce nr 143 obręb 2 m. Cedynia.
  8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV wraz ze złączem kablowym ZK dla zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 138 obręb 2 m. Cedynia.
  9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na adaptacji i rozbudowie budynku gospodarczego na sklep spożywczy, zlokalizowanego na dz. nr 113/5 położonej w m. Lubiechów Dolny gm. Cedynia.
  10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych na lokal użytkowy przeznaczony do czasowego pobytu ludzi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w miejscowości Drzenin na działce nr 28/17.
  11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego z garażem i budynkami gospodarczymi w miejscowości Marwice, na terenie działki nr 127 obręb Marwice.
  12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wraz z przyłączami wody, kanalizacji sanitarnej oraz energii elektrycznej na działce nr 142/2 w obrębie Żelisławiec.
  13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowo - gospodarczego na działce nr 331/2 obręb Piasek, gmina Cedynia.
  14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku o funkcji hotelowo-usługowej (gastronomia), wraz z parkingiem, przyłączami, zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe na działkach 226/1, 226/2 obręb Stary Kostrzynek gm. Cedynia.
  15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku jednorodzinnego oraz rozbudowie i adaptacji istniejącego budynku gospodarczego na zakład fryzjerski na działce nr 127/3 obręb Osinów Dolny gmina Cedynia.
  16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części obiektu mieszkalnego na cele usługowe na działce nr 113/3 w Rynicy.
  17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części obiektu gospodarczego na cele warsztatu samochodowego na działce nr 91 w obrębie Widuchowa 2.
  18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji podlegającej na budowie pawilonu usługowego na terenie działki nr 161, obręb Widuchowa 2.
  19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego z garażem i budynkami gospodarczymi na terenie działki nr 35 w Ognicy.
  20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku letniskowego położonego na działce nr 67/4 obręb Steklno.
  21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na nadbudowie istniejącego budynku gospodarczo-magazynowego w zabudowie zagrodowej położonego na działce nr 122 w obrębie 5 m. Gryfino.
  22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na nadbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego (podniesienie połaci dachowych) na działce nr 229/1 w obrębie 5 m. Gryfino.
  23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s realizacji zadań z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez Powiatowy Zarząd Dróg.
  24. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s programu współpracy na 2004 rok Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. WERSJA I, II.

 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s akceptacji wyboru wykonawcy dokumentacji technicznej na modernizację kotłowni wraz z projektem przyłącza gazowego w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie.
  2. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zlecenia firmie "INSTALACJE C.O., WOD-KA. I GAZOWE" Stanisław Marciniak w Moryniu, wymiany pompy oraz zaworu zwrotnego w kotłowni gazowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach.
  3. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zlecenia firmie "DREW PLAST" Zakład Produkcji Okien i Drzwi z Widuchowej wymianę stolarki okiennej w DPS w Moryniu.
  4. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s przesunięcia środków finansowych w budżecie lub ich przyznanie w celu umożliwienia realizacji nałożonych zadań przez Wydział Komunikacji i Transportu oraz jego Oddziału zamiejscowego w Chojnie.
  5. Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, specyfikacji technicznej i wykonania robót oraz kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót na postępowanie o zmówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie elewacji wraz z dociepleniem dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie.
  6. Rozpatrzenie wniosku przedsiębiorstwa STRABAG Sp. z. o.o. - wykonawcy inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej nr 41-437 Stare Czarnowo - Kołowo, odcinek Dobropole Gryfińskie - Kołowo" o zatwierdzenie podwykonawcy.

 5. PION SKARBNIKA.
  1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zaciągnięcia kredytu bankowego.
  2. Rozliczenie opłaty komunikacyjnej za okres 01-05 2004 r.

 6. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI.

data opublikowania: 2004-07-07 07:57:45
data ostatniej aktualizacji: 2004-07-07 07:57:45

Strona odwiedzona 1054 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.