Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

68 posiedzenie Zarządu Powiatu

2004-06-30, godz.11:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów Nr 67/II/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego dot. przesłania informacji n/t działań podjętych w sprawie SPZZOZ w Gryfinie.
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZZOZ w Gryfinie.
  3. Przyjęcie autopoprawek Zarządu Powiatu do projektów uchwał na XVI sesję Rady Powiatu w Gryfinie w dniu 30 czerwca 2004 r.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Ponowne rozpatrzenie wniosku p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie:
   • częściowego umorzenia raty rocznej za 2003 r. za lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Flisaczej 4 w Gryfinie,
   • rozłożenia na raty miesięczne opłaty rocznej za 2004 r.
  2. Informacja p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. spotkania informacyjnego dot. sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej, stanowiącej byłą Przychodnie Nr 1.
  3. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zmniejszenia dotacji celowej dla powiatu gryfińskiego na czerwiec 2004 r.
  4. Informacja Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa w/s możliwości zakupu podnośnika dla Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie.
  5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku na lokal gastronomiczny położonym na działce nr 25 obręb 3 m. Gryfino.
  6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania poddasza z pomieszczeniami socjalnymi myjni samochodowej na mieszkanie właściciela w budynku położonym na działce nr 91/2 obręb 3 m. Gryfino.
  7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia decyzji projektu o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni do 120 m2 i garażu wolnostojącego na działce nr 34 obręb 2 Cedynia.
  8. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi publicznej Parsów - Parsówek.
  9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na adaptacji części sklepu wielobranżowego na potrzeby apteki typu "B" w budynku położonym na działce nr 236/2 obręb 3 m. Gryfino.
  10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku gospodarczego oraz dobudowie wiaty gospodarczej na działce nr 102/2 obręb Żórawki, gmina Gryfino.
  11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na nadbudowie o kondygnację mieszkalną w poddaszu oraz rozbudowie budynku mieszkalnego o taras na działce nr 408 w obrębie 4 m. Gryfino.
  12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania pawilonu handlowego na garaż dla 1 samochodu osobowego przy ul. Flisaczej na działce nr 89/20 obręb 3 m. Gryfino.
  13. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na dobudowie ganku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 149 oraz budowę nowego wjazdu drogi gminnej w działce nr 153 w obrębie geodezyjnym 3 m. Gryfino.
  14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączami na działce nr 384/2 obręb Pniewo.
  15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - obręb 3 - rejon ulicy Pionierów.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zlecenia PUH "MAX-GAZ" s. c. z Gorzowa Wlkp. wymiany elementów urządzenia grzewczego w kotłowni w SOS-W w Chojnie.
  2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s użyczenia pomieszczeń w budynku ZSS w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 82 dla działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Gryfinie.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania pani Małgorzaty Wakuluk ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie.
  4. Zatwierdzenie protokołu z otwarcia ofert, które odbyło się 22.06.2004 r. w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Wymiana okien i drzwi zew. drewnianych na okna i drzwi zew. z PCV w placówkach oświatowych i użyteczności publicznej podległych Starostwu Powiatowemu w Gryfinie".
  5. Informacja o realizacji naboru do klas pierwszych na rok szkolny 2004/2005 według stanu na dzień 30 czerwca 2004 r.
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004.
  2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004.
  3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004.
  4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004.
  5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004.
  6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004.
 6. PION SEKRETARZA.
  1. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich w/s
   • powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na ubezpieczenie mienia powiatu,
   • Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - przetarg nieograniczony na "Ubezpieczenie majątku trwałego oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Gryfińskiego".
 7. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI.

data opublikowania: 2004-07-07 08:12:16
data ostatniej aktualizacji: 2004-07-07 08:12:16

Strona odwiedzona 860 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.