Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

67 posiedzenie Zarządu Powiatu

2004-06-22, godz.14:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów Nr 65/II/2004 z dnia 11 czerwca 2004 r. i Nr 66/II/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie umorzenia wierzytelności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s uchwalenia "Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego".
  3. Wniosek o powołanie Pana Andrzeja Bandurowskiego na stanowisko Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie w/s przedłużenia powierzenia funkcji Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie pani Elżbiecie Antkowicz.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania zaplecza socjalnego budynku usługowego na budynek mieszkalny na działce nr 360/1 w Pniewie.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne, na działce nr 27/11 w miejscowości Piasek.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino obręb 1, 2, 3 m. Gryfino.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie indywidualnej biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej na działce nr 131/2 w miejscowości Żurawie.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanego na działce nr 224 obr. 4 m. Gryfino.
  7. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. aneksu do umowy w sprawie zmiany terminu wystawiania faktur z tyt. czynszu najmu pomieszczenia znajdującego się w budynku przy u. Niepodległości 28, stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.
  2. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały "Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gryfińskiego 2004-2013".
  3. Zatwierdzenie protokołu postępowania o zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy w przetargu nieograniczonym na: "Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych w budynku ZSP Nr 1 w Gryfinie wraz z kolorystyka elewacji".
  4. Zlecenie firmie "Kominiarstwo Surmacz Władysław" ul. Bogusława 2 Chojna wykonania opinii koniarskiej w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Gryfinie.
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Podjęcie uchwały w/s zamiany uchwały Nr 145/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2004 r.
  2. Podjęcie uchwały w/s upoważnienia dwóch Członków Zarządu Powiatu w Gryfinie do czynności prawnych do zaciągania kredytów.
  3. Podjęcie uchwały w/s zamian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004.
  4. Podjęcie uchwały w/s zamian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004.
  5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004.
  6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmian uchwały nr VIII/77/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze roku budżetowego.
  7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Gryfińskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004.
 6. PION SEKRETARZA.
  1. Wniosek Stowarzyszenia Kołbacz w/s dofinansowania działalności statutowej.
  2. Podjęcie uchwały w/s upoważnienia dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg do zawierania umów z zakresu planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg.
 7. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI.

data opublikowania: 2004-07-07 10:32:30
data ostatniej aktualizacji: 2004-07-07 10:32:30

Strona odwiedzona 991 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.