Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

69 posiedzenie Zarządu Powiatu

2004-07-07, godz.14:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów Nr 67/II/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. i 68/II/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.
 2. PION WICESTAROSTY.
  1. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s ustalenia wartości nieruchomości zabudowanej Domem Dziecka w Binowie, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego jako ceny wywoławczej w II przetargu nieograniczonym.
  2. Odpowiedź najemców lokali w byłej Przychodni Nr 1 w Gryfinie na protokół ze spotkania w dniu 22 czerwca 2004 r. dotyczącego omówienia wstępnych warunków przetargu nieruchomości przy ul. Niepodległości 28 (była Przychodnia Nr 1).
  3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, gospodarczo - garażowy oraz hotelowo - usługowego typu "zajazd", infrastruktury wraz z parkingiem na działce nr 135 obręb Stara Rudnica.
  4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo-biurowego na działce nr 87/3, 87/4 w obrębie 3 m. Gryfino.
  5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączami wody, kanalizacji oraz energii elektrycznej na działce nr 224/1 w obrębie Żelewo.
  6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie dachu budynku, mieszkalnego jednorodzinnego położonego na działce nr 921/1 w obrębie geodezyjnym Krzywin.
  7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie kotłowni wraz z modernizacją systemu grzewczego na działce 9/1 obręb 2 m. Cedynia, zabudowanej kompleksem zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Cedyni.
  8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino, obejmującego obszar w granicach działek o numerach 8 i 11, położonych w obrębie Parsówek z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe.
  9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Jelenin, obejmującego działki o nr ewidencyjnych: 310/2, 310/3, 300/1, 301/6 i 352 (część) z przeznaczeniem na tereny rekreacji indywidualnej.
  10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na adaptacji pomieszczeń piętra w budynku "L" położonym w Osinowie Dolnym na działce nr 167/8 na cele klubowo- oświatowe wraz z budową schodów zewnętrznych ewakuacyjnych oraz wykonaniem przyłącza c. o. z istniejącej na terenie nieruchomości kotłowni.
  11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek handlowo-usługowy (sprzedaż i serwis artykułów RTV), na działce nr 130 obręb Radostów.
  12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie garażu na działce nr 220/2 w obrębie 5 m. Gryfino.
 3. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU
  1. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji, i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia szacunkowej wartości zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne na wymianę okien i drzwi zewnętrznych drewnianych na okna i drzwi zewnętrzne z PCV w placówkach oświatowych i użyteczności publicznej podległych Starostwu Powiatowemu w Gryfinie.
  2. Wniosek w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksów do umowy nr1/SAPARD/2004 pomiędzy Powiatem Gryfińskim a firmą STRABAG Sp. z o. o.
  3. Projekt porozumienia pomiędzy Gminą Gryfino a Powiatem Gryfińskim w/s przekazania dotacji na zadanie pn. "Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie - Budowa windy"
 4. PION SKARBNIKA.
  1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004.
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004.
  3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004.
 5. PION SEKRETARZA.
  1. Wniosek w/s zlecenia TP. S.A. w trybie zamówienia "z wolnej ręki" zestawienia łącza Frame Relay na odcinku Gryfino - Chojna celem uruchomienia systemu CEPIK.
 6. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI.
  1. Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w/s wystąpienia Zarządu Oddziału ZNP w Gryfinie dotyczącego finansowania jednostek oświatowych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie.

data opublikowania: 2004-07-29 08:40:26
data ostatniej aktualizacji: 2004-07-29 08:40:26

Strona odwiedzona 887 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.