Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

71 posiedzenie Zarządu Powiatu

2004-07-19, godz.08:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu Nr 69/II/2004 z dnia 7 lipca 2004 r.
 2. PION STAROSTY
  1. Pismo Prezesa Zarządu ZPP w sprawie wsparcia finansowego powiatów dotkniętych klęską żywiołową.
 3. PION WICESTAROSTY
  1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika wodnego - stawu rybnego na działce nr 52 w obrębie Kartno.
  2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika wodnego położonego na działce nr 373/6 obręb Stare Czarnowo.
  3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy polegającej na dobudowie do budynku mieszkalnego części wejściowej i łazienki na działce nr 340 obręb Baniewice.
  4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na modernizacji i zmianie sposobu użytkowania obiektu gospodarczego na cele mieszkalne wraz z częścią garażową usytuowanego na działce nr 79 obręb Widuchowa 2.
  5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na dobudowie ganku wejściowego do budynku mieszkalnego i budowie budynku gospodarczo - garażowego na działce nr 64 Steklno.
  6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s odwołania ze stanowiska p.o. Dyrektora Domu Dziecka w Binowie Pani Marianny Kołodziejskiej-Nowickiej.
  7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s zatrudnienia Pani Ilony Jackiewicz-Bara na stanowisko dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej - Domu Dziecka w Binowie.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU
  1. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji, i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, specyfikacji technicznej odbioru i wykonania robót na postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego n wymianę okien i drzwi zewnętrznych drewnianych na okna i drzwi zewnętrzne z PCV w placówkach oświatowych i użyteczności publicznej podległych Starostwu Powiatowemu w Gryfinie.
  2. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w/s dokonania robót dodatkowych na przebudowywanej drodze "Dobropole Gryfińskie - Stare Czarnowo, odcinek Dobropole Gryfińskie - Kołowo".
  3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w/s zmiany Uchwały Nr XVI/178/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.06.2004 r. w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gryfińskiego.
 5. PION SKARBNIKA
  1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na 2004 r. o zmian układzie wykonawczym na 2004 r.
  2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na 2004 r. o zmian układzie wykonawczym na 2004 r.
  3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s zmian w planie finansowym PFOŚ i GW na rok 2004.
  4. Przyjęcie projektu Rady Powiatu w Gryfinie w/s zabezpieczenia w budżecie Powiatu na 2005 r. środków pieniężnych celem sfinansowania działań realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
  5. Przyjęcie projektu Rady Powiatu w Gryfinie w/s zabezpieczenia w budżecie Powiatu na 2005 r. środków pieniężnych celem sfinansowania działań realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
  6. Przyjęcie projektu Rady Powiatu w Gryfinie w/s zabezpieczenia w budżecie Powiatu na 2005 r. środków pieniężnych celem sfinansowania działań realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
  7. Przyjęcie projektu Rady Powiatu w Gryfinie w/s zabezpieczenia w budżecie Powiatu na 2005 r. środków pieniężnych celem sfinansowania działań realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 6. PION SEKRETARZA
  1. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich w/s zwiększenia kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na ubezpieczenie majątku trwałego i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Gryfińskiego.
 7. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI.

data opublikowania: 2004-07-29 08:50:02
data ostatniej aktualizacji: 2004-07-29 08:50:02

Strona odwiedzona 947 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.