Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

72 posiedzenie Zarządu Powiatu

2004-08-02, godz.12:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu Nr 70/II/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. i 71/II/2004 z dnia 19 i 20 lipca 2004 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Odpowiedź Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino na pismo w sprawie nieruchomości po WKU położonej w Gryfinie przy ul. 9 Maja 5.
  2. Pismo Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie w/s spłaty wierzytelności względem firmy "Jatex" - Finanse sp. z o.o. z Bytomia.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie i modernizacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Elektrowni "Dolna Odra" na działkach nr118/23, 118/24 obręb Pniewo.
  2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie ośrodka domków letniskowych z przyłączami i przepompownią ścieków na działce nr 195.
  3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego położonego na działce nr 560 obręb Banie 2.
  4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zabudowy zagrodowej, tj. budynku mieszkalnego i gospodarczego wraz z przyłączami i zbiornikiem bezodpływowym na ścieki na działce nr 51 obręb Dębogóra.
  5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z poddaszem użytkowym z przyłączami oraz zbiornikiem bezodpływowym na działce nr 157/1 obręb Dębogóra.
  6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku inwentarskiego na funkcję warsztatowo - magazynową dla potrzeb własnych w gospodarstwie rolnym na terenie działki nr 169/2 obręb Żelechowo gmina Widuchowa.
  7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na adaptacji poddasza na cele mieszkalne wraz z wymianą pokrycia dachowego i ociepleniem połaci dachowej części budynku wielorodzinnego położonego na działce nr 43/18 obręb Kołbacz.
  8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków gospodarczych na działce nr 217/6 obręb Wirów.
  9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach o nr 69, 70 obręb 3 Widuchowa.
  10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji podziemnej deszczowni, przydomowej oczyszczalni ścieków na działce nr 758/3 obręb Żelechowo.
  11. Podjęci uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie oczka wodnego na terenie działki nr 188 obręb 2 Widuchowa.
  12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego, usytuowanego na terenie działki nr 460/18, obręb Lubicz.
  13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na modernizacji budynku świetlicy wiejskiej, zagospodarowaniu boiska sportowego, wraz z budową przyłączy na tereni działki nr 1/114 obręb Bolkowice.
  14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku inwentarskiego na funkcję produkcyjną oraz budowie nowych hal produkcyjnych, budowie przyłącza energetycznego na terenie działki nr 25/5 obręb Dębogóra.
  15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zalesieniu terenów rolnych na części działki nr 63/2 obręb Polesiny, gmina Widuchowa.
  16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączami w ramach zabudowy zagrodowej na terenie działki nr 216 obręb Widuchowa 1.
  17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie elewacji frontowej budynku mieszkalnego na dz. 362 obręb 3 m. Cedyni.
  18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na dobudowie ganku przykrytego tarasem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 14/12 obręb Wysoka Gryfińska.
  19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej dla zasilenia projektowanego budynku mieszkalnego położonego na działce nr 136 usytuowanej na działce nr 140/1 obręb Banie 1.
  20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego na działce nr 75/8 obręb Żórawki.
  21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego w celu wykonywania produkcji opału ekologicznego na działce nr 69/4 obręb Krajnik, gmina Gryfino.
  22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s zaopiniowania projektów opracowań: "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cedynia" i "Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Cedynia".
  23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s zaopiniowania projektów opracowań: "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mieszkowice" i "Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Mieszkowice".
  24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s zaopiniowania projektów opracowań: "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Trzcińsko - Zdrój" i "Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Trzcińsko - Zdrój".
  25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s zaopiniowania projektów opracowań: "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Banie" i "Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Banie".
  26. Informacja dyrektora PCPR w Gryfinie dot. realizacji wykonania zadań przez gminy wchodzące w skład Powiatu Gryfińskiego - świadczenia rodzinne.
  27. Informacja dyrektora PCPR w Gryfinie dot. realizacji programów naprawczych przez domy opieki społecznej z terenu Powiatu Gryfińskiego.
  28. Wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie w/s uruchomienia z rezerwy budżetowej środków finansowych na pokrycie zobowiązań wobec PFRON wynikających z zatrudnienia w Starostwie Powiatowym osoby niepełnosprawnej.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Wniosek Dyrektora SOS - W w Chojnie w sprawie zmiany planu wydatków budżetowych SOSW - W na rok 2004 między rozdziałami.
  2. Informacja Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. postępu prac przygotowawczych do projektu na realizację unijnego programu stypendialnego.
  3. Zatwierdzenie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót oraz podjecie uchwały Zarządu Powiatu w/s powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie instalacji kolektorów słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu.
  4. Zatwierdzenie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót oraz podjecie uchwały Zarządu Powiatu w/s powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na "Rozbudowę Szpitala Powiatowego w Gryfinie - budowa windy".
  5. Wniosek w/s dokonania płatności za prace wykonane w ramach inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej nr 41-437 Stare Czarnowo - Kołowo, odcinek Dobropole Gryfińskie - Kołowo".
  6. Informacja w/s nielegalnego cmentarza poradzieckiego usytuowanego w Chojnie.
 5. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI.

data opublikowania: 2004-08-09 14:41:26
data ostatniej aktualizacji: 2004-08-09 14:41:26

Strona odwiedzona 1049 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.