Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

74 posiedzenie Zarządu Powiatu

2004-08-11, godz.14:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu Nr 72/II/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 r. i 73/II/2004 z dnia 5 sierpnia 2004 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Pismo Dyrektora SPZZOZ do Prezesa Zarządu "Jatex - Finanse Sp. z o.o." dot. propozycji zawarcia porozumienia w sprawie uregulowania wierzytelności.
  2. Pismo Dyrektora SPZZOZ do Wicewojewody Zachodniopomorskiego z prośbą o przedłużenie terminu wykreślenia SPZZOZ w Gryfinie z rejestru zakładów opieki zdrowotnej.
  3. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zwiększenia budżetu na rok 2004.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad i trybu przyznawania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie.
  2. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s uruchomienia środków finansowych z rezerwy pomocy społecznej na dofinansowanie zakupu mikrobusów dla jednostek organizacyjnych powiatu.
  3. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zmniejszenia dotacji celowej dla powiatu w lipcu 2004 - domy pomocy społecznej.
  4. Informacja Dyrektora PCPR w Gryfinie n/t usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze.
  5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przesunięcia środków finansowych PFRON pomiędzy zadaniami.
  6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy do 10 m2 na działce nr 79 obręb Chlebowo.
  7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego położonego na działce nr 59/1, obręb Chlebowo.
  8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci: n.n., kanalizacji deszczowej, sanitarnej, zabudowie podcienia budynku socjalnego z przeznaczeniem na prasowalnię oraz przebudowie placu manewrowego na działce nr 118/29, obręb Pniewo.
  9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wewnętrznej, budowie miejsca gromadzenia odpadków stałych oraz robót budowlanych polegających na montażu 3 latarń ulicznych wraz z budową przyłączy na działce nr 45/8 obręb 4 m. Gryfino.
  10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na: zorganizowanie, przeprowadzenie i obsługę zakupu 7 mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Informacja p. Krzątały na temat koncepcji modernizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Chojnie
  2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. "Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych w budynku ZSP Nr 1 w Chojnie wraz z kolorystyką elewacji".
  3. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. powierzenia prowadzenia nadzoru inwestorskiego przy inwestycji dot. wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w placówkach podległych Starostwu Powiatowemu w Gryfinie.
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004.
  2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004.
  3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004.
  4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004.
  5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004.
  6. Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. zorganizowania, przeprowadzenia i obsługa emisji obligacji komunalnych dla Powiatu Gryfińskiego na kwotę 15.000.000 zł.
  7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na: zorganizowanie, przeprowadzenie i obsługę obligacji komunalnych dla Powiatu Gryfińskiego.
  8. Informacja finansowa dot.
   1. spłaty kredytu przeznaczonego na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach, przewidzianego do spłaty w latach 2005 - 2010,
   2. wykupu wyemitowanych obligacji.
  9. Informacja i omówienie uchwał składu orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu przez Powiat Gryfiński.
 6. PION SEKRETARZA
  1. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich w/s rozwiązania umowy najmu z Pedagogiczną Biblioteką Woj. Zachodniopomorskiego oraz podpisanie umowy najmu z Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.
 7. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI.

data opublikowania: 2004-08-17 11:02:19
data ostatniej aktualizacji: 2004-08-17 11:02:19

Strona odwiedzona 838 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.