Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

75 posiedzenie Zarządu Powiatu

2004-08-24, godz.14:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu Nr 74/II/2004 z dnia 11 sierpnia 2004 r.
 2. PION STAROSTY
  1. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych w sprawie przyjęcia przez Powiat zadania z zakresu administracji rządowej polegającej na zlecaniu zakładom opieki zdrowotnej przeprowadzenia, na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej, badań specjalistycznych - w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej poborowych.
  2. Pismo od firmy "JATEX-FINANSE" z Bytomia w sprawie spłaty zobowiązania SPZZOZ w Gryfinie.
  3. Pismo od Spółki z o.o. "MEDENT".
 3. PION WICESTAROSTY
  1. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie zwiększenia budżetu po stronie wydatków będącego w dyspozycji wydziału.
  2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wprowadzenia zmian w programie naprawczym usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Dębcach.
  3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku użyteczności publicznej (budynek klubowy) oraz budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku od odcinka sieci w działce nr 163, na działce 141/5 obręb Daleszewo.
  4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączami na działce nr 177/2, przy ul. Gryfińskiej w Daleszewie.
  5. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. zmiany terminu faktur VAT przez wydzierżawiającego na podst. rachunków wystawianych przez dostawców oraz z tyt. czynszu dzierżawy pomieszczenia przeznaczonego do prowadzenia działalności w zakresie usług pralniczych w budynku przychodni nr 1 przy ul. Niepodległości 28 w Gryfinie, stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego.
  6. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. aneksu do umowy w sprawie zmiany terminu wystawienia faktur z tyt. czynszu najmu pomieszczenia znajdującego się w budynku przy ul. Niepodległości 28, stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego.
  7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr działki 21/34 będącej własnością Powiatu Gryfińskiego (Przychodnia Nr 2).
  8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wprowadzenia zmian do programu naprawczego usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Moryniu.
  9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie sprzedaży części nieruchomości zabudowanej będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, położonej w Gryfinie, przy ul. Niepodległości 28, oznaczonej numerem działki 167/3, stanowiącej udział 470/1000 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  10. Przyjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zaopiniowania projektów opracowań: "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Chojna" oraz "Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Chojna".
  11. Przyjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zaopiniowania projektów opracowań: "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Widuchowa" oraz "Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Widuchowa".
  12. Wniosek w sprawie najmu 1 m2 w Przychodni Nr 1, przy ul. Niepodległości 28 w Gryfinie.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU
  1. Wniosek do Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zawarcia umowy o nadzór inwestorski z inż. Rajmundem Gizdrą.
  2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie wyrażenia zgody przez Zarząd Powiatu w Gryfinie na zamianę okien w DPS w Moryniu.
  3. Przyjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg (ulic) wg załącznika Nr 1 na obszarze miasta Trzcińsko-Zdrój do kategorii dróg gminnych.
  4. Wniosek o zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne na zakup i dostawę do siedziby zamawiającego 7 samochodów osobowych, przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.
  5. Wniosek Naczelnika Wydz. Komunikacji i Transportu w sprawie zaopiniowania przez Zarząd Powiatu w Gryfinie zmian kategorii dróg.
 5. PION SKARBNIKA
  1. O przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2004 roku.
 6. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI.

data opublikowania: 2004-08-25 09:32:10
data ostatniej aktualizacji: 2004-09-22 10:10:14

Strona odwiedzona 925 razy
Inf. przygotowana przez: Beata Dróżdż
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.