Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

76 posiedzenie Zarządu Powiatu

2004-09-06, godz.12:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu Nr 75/II/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r..
 2. PION STAROSTY.
  1. Pismo od NORDEA BANK POLSKA S.A. w sprawie zawarcia porozumienia.
  2. Informacja Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie -Andrzeja Bandurowskiego o spotkaniu z Komornikiem Sądu Rejonowego w Gryfinie.
  3. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie zmieniających uchwały:
   • w sprawie ustalenia harmonogramu dofinansowania SPZZOZ w Gryfinie,
   • w sprawie udzielenia dotacji na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZZOZ w Gryfinie.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Wniosek Geodety Powiatowego o włączenie do zadań priorytetowych na rok 2005 zmiany formy organizacyjnej PODGiK w Gryfinie.
  2. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o wyrażenie zgody na wynajem pomieszczeń w trybie bezprzetargowym na okres do 31.12.2010r. na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych Jednostki Gospodarczej Zasobu w Gryfinie.
  3. Wniosek Naczelnika Wydz. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dot. przyjęcia projektu uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany Uchwały nr 169/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.03.2004 r. w/s realizacji zadania z zakresu "Edukacja ekologiczna".
  4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stacji Auto-Gazu oraz hali magazynowej wraz z odpowiednią infrastrukturą techniczną na działce nr 459/5 obręb 2 m. Gryfino.
  5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie oczka wodnego wraz z przyłączami (sieć wewnętrzna) wodociągowym i elektrycznym na działce nr 215, obręb 1 m. Gryfino.
  6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na modernizacji i zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń po zapleczu kuchennym stołówki na laboratorium badań środowiska na działce nr 118/25 obręb Pniewo.
  7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku mieszkalno - gospodarczego z garażem dwustanowiskowym z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 149/6 w obrębie Binowo.
  8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego, budynków gospodarczych wraz z przyłączami wody, kanalizacji, gazu i energii elektrycznej na działce nr 14/1 w obrębie Nieznań.
  9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku usługowego na lokal użytkowy (usługi rzemieślnicze - stolarski) na działce nr 458 obręb Chwastnica.
  10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego kontenera nietrwale związanego z gruntem z przeznaczeniem na magazyn na działce nr 422 obręb Czepino.
  11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego o pomieszczenia usługowe (sklep spożywczo - przemysłowy) położony na działkach nr 56/2 i 56/11, obręb Radziszewo.
  12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej na działce nr 509/9 obręb Pniewo.
  13. Wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie zadań priorytetowych do budżetu na rok 2005 z zakresu pomocy społecznej.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Wniosek Naczelnika Wydz. Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zlecenia firmie PROGRES" Sp. z o.o. w Chojnie pokrycia papą dachu kotłowni w budynku byłego internatu przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie.
  2. Wniosek Naczelnika Wydz. Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych na okres od 1 września 2004 r. do 28 lutego 2005r.
  3. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie:
   • powierzenia Miastu i Gminie Chojna prowadzenia zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej na obszarze powiatu gryfińskiego poprzez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnie,
   • powierzenia Miastu i Gminie Gryfino prowadzenia zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej na obszarze powiatu gryfińskiego poprzez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Gryfinie.
  4. Wniosek Naczelnika Wydz. Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zlecenia firmie "INSMONT" Sp. z o.o. usunięcia skutków awarii studzienki kanalizacji deszczowej w ZSP nr 1 w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16.
  5. Wniosek Naczelnika Wydz. Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zlecenia wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej projket koncepcyjny wielobranżowej rewitalizacji obiektów w Specjalistycznym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie przy ul. Przymurze 4.
  6. Wniosek Naczelnika Wydz. Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie instalacji kolektorów słonecznych w DPS w Moryniu.
  7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu w sprawie użyczenia pomieszczeń w budynku Zespołu szkół specjalnych w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 82 dla działalności Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Gryfinie.
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2004 rok.
  2. Zatwierdzenie protokołu unieważniającego postępowanie o zamówienie publiczne na: zorganizowanie, przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji komunalnych.
  3. Wniosek w sprawie przyjęcia zadań priorytetowych określenia kierunków polityki budżetowej w opracowaniu budżetu na 2005 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2004 rok.
  5. Przyjęcie uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2004 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Powiatu Nr 193/XVII/2004.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Powiatu Nr 194/XVII/2004.
 6. PION SEKRETARZA
  1. Wniosek p.o. Naczelnika Wydz. Organizacji i Spraw Obywatelskich w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie stałych prac porządkowych w pomieszczeniach biurowych oraz na terenach zewnętrznych budynków Starostwa Powiatowego w Gryfinie,- zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na w/w usługi.
  2. Wniosek p.o. Naczelnika Wydz. Organizacji i Spraw Obywatelskich w/s przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksów do umów użyczenia i najmu w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony z biorącymi w użyczenie i najemcami pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie (obręb 3 m. Chojna, działka nr 272)stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, znajdującym się w trwałym zarządzie Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
  3. Wniosek Naczelnika Wydz. Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej w/s zwiększenia budżetu na rok 2004 w dziale 750 rozdziale 75095- Pozostała działalność.
  4. Wniosek p.o. Naczelnika Wydz. Organizacji i Spraw Obywatelskich w/s zakwalifikowania organizacji i uporządkowania archiwum zakładowego w priorytetach budżetu powiatu na 2005 rok.
 7. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI.
  1. Informacja Etatowego Członka Zarządu - A. Nycz dotycząca stypendiów dla uczniów i studentów.

data opublikowania: 2004-09-24 08:17:37
data ostatniej aktualizacji: 2004-09-24 08:17:37

Strona odwiedzona 1039 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.