Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

77 posiedzenie Zarządu Powiatu

2004-09-14, godz.13:30

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu Nr 75/II/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r..
 2. PION STAROSTY.
  1. Wniosek dyrektora SPZZOZ w Gryfinie dot. uwzględnienia w budżecie Powiatu Gryfińskiego na 2005 r. środków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZZOZ w Gryfinie.
  2. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie zmieniających uchwały:
   • w sprawie ustalenia harmonogramu dofinansowania SPZZOZ w Gryfinie,
   • w sprawie udzielenia dotacji na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZZOZ w Gryfinie.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie uruchomienia środków finansowych przekazanych w drodze porozumienia Powiatowi Gryfińskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Gryfinie.
  2. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s odstąpienia od żądania spłaty bonifikaty z tyt. nabycia lokalu mieszkalnego, w związku z zamianą lokalu na inny lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, położonego w Radziszewie, nabytego z mienia Powiatu Gryfińskiego.
  3. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s umorzenia odsetek dla PCK za nieterminowe wpłaty za media.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s dofinansowania z rezerwy ogólnej zadania pt. "Modernizacja kuchni w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Chojnie".
  2. Wniosek dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie w/s przesunięcia realizacji zadania - "Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Bartkowo" na 2005 r.
  3. Wniosek Dyrektora PZD w Gryfinie w/s przesunięcia realizacji zadania - "Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Jodłowej w miejscowości Chojna na 2005 r.
  4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2004/2005 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości.
  5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2004/2005 mających stałe zameldowanie na terenie powiatu gryfińskiego.
  6. Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki n/t realizacji projektu klasy dwujęzycznej w liceum ogólnokształcącym w ZSO Nr 1 w Gryfinie.
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004.
  2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004.
  3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004.
  4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia dysponenta środków przekazanych z PFRON oraz na podstawie porozumienia z Gminą Gryfino.
  5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004.
  6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004.
  7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zadań priorytetowych i określenia kierunków polityki budżetowej w opracowaniu budżetu na 2005 r.
 6. PION SEKRETARZA
  1. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich w/s wynajmu pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie w drodze przetargu.
 7. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI.

data opublikowania: 2004-09-24 08:28:30
data ostatniej aktualizacji: 2004-09-28 11:46:07

Strona odwiedzona 909 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.