Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

78 posiedzenie Zarządu Powiatu

2004-09-20, godz.13:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu Nr 76/II/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. i protokół Nr 77/II/2004 r. z 14 września 2004 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Odpowiedź na pismo Burmistrza Gminy Chojna Pana Wojciecha Konarskiego w/s przedstawienia na pisie Powiatowego Rocznego Planu Zabezpieczenia Medycznych Działań Ratowniczych na rok 2004 i 2005
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 6 stawów rybnych o łącznej pow. ok. 10 ha, na działkach nr 252, 253, 254, 355, 356 w obrębie Borzym
  2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączami na działkach nr 44/9 i 44/10 w obrębie Żelewo
  3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń byłej masarni na cele mieszkalne na działkach nr 57/10, 144/2 obręb Steklno
  4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie magazynu o: regulowaną rampę za i wyładowczą, magazyn soli, magazyn odpadów na dz. 5/4 i 5/3 obręb Pniewo
  5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie silosów zbożowych na działce nr 73/2 obręb Bartkowo
  6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na adaptacji poddasza na cele mieszkalne wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz ociepleniem połaci dachowej części domu dwurodzinnego położonego na działce nr 15 obręb Binowo
  7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączami energetycznym i wodociągowym na działce nr 31/1 w obrębie Borzym
  8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączami energetycznym i wodociągowym i bezodpływowym zbiornikiem na ścieki na działce nr 43 w obrębie Steklinko
  9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku - adaptacji poddasza na cele na cele mieszkaniowe położonego na działce nr 29/3 obręb Mielenko Gryfińskie
  10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkalny położony na działce nr 34/2 obręb Pniewo
  11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zwiększenia środków PFRON na zadania realizowane w 2004 r.
  12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmian w zestawieniu przychodów i wydatków oraz zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na rok 2004 r.
  13. Przyjęcie Projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą POGIK w Gryfinie
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg gminnych wymienionych w załączniku Nr 1 na obszarze gminy Trzcińska Zdrój do kategorii dróg gminnych
  2. Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki w sprawie zatwierdzenia procedury arkuszy organizacyjnych szkól i placówek na rok szkolny 2004/2005 w powiecie gryfińskim i prac związanych z aktualizacją arkuszy organizacyjnych, realizacji planu naboru uczniów do szkół pondgimnazjalnych i liczbę uczniów tych szkło w roku szkolnym 2003/2004, 2004/2005, przebiegu prac związanych z programem stypendialnym
  3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówieni publiczne: na wykonanie modernizacji kuchni w SOS-W w Chojnie
  4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówieni publiczne: na wykonanie modernizacji kotłowni węglowej na gazową wraz z wykonaniem przyłącza gazowego w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie
  5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2004/2005 mających stałe zameldowanie na terenie powiatu gryfińskiego
  6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów uczniom szkół pondgimnazjalnych prowadzonych przez powiat gryfiński - na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2004/2005 umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004
  3. Podjęcie Uchwały Zarządu w/s zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004
  4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia szacunkowej wartości zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne na udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wys. 2 642 062, 00 zł
  5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na: udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 2 642 062,00 zł
  6. Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na postępowanie o zamówienie publiczne na: kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków niaznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 2 642 062, 00 zł
  7. Wniosek dyrektora SOS- W w Chojnie w/s zwrotu 60% kwoty wykonanych dochodów budżetowych za okres od 31.05.2004 r. do 31.08.2004 r.
  8. Wniosek dyrektora SOS- W w Gryfinie w/s zwiększenia budżetu SOS - W w Chojnie na rok 2004 o kwotę 214 000,00 zł
 6. PION SEKRETARZA
  1. Stanowisko Komisji Rewizyjnej dot. wykorzystania środków ZFŚS w jednostkach oświatowych
  2. Omówienie porządku obrad XVIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie zwołanej na dzień 29.09.2004
 7. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI.

data opublikowania: 2004-10-07 07:57:56
data ostatniej aktualizacji: 2004-10-07 07:57:56

Strona odwiedzona 940 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.