Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

79 posiedzenie Zarządu Powiatu

2004-09-27, godz.09:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu Nr 77/II/2004 z dnia 14 września 2004 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Przyjęcie poprawionego projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały Nr XVI/190/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.06.2004 r. w/s udzielenia dotacji na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZZOZ w Gryfinie.
  2. Przyjęcie poprawionego projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały Nr XVII/192/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lipca 2004 r. w/s ustalenia harmonogramu dofinansowania SPZZOZ w Gryfinie.).
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę 150/2 oraz udziału w 1 części w nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę 150/3, w obrębie 3 miasta Gryfino, przy ul. B. Chrobrego 52, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
  2. Przyjęcie poprawionego projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryfinie.
  3. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomości w/s zwiększenia budżetu na rok 2004 będącego w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Informacja n/t wyniku przeprowadzonej analizy sprawozdania o stanie środków na rachunkach bieżących i inwestycyjnych oraz zobowiązania dysponentów środków z budżetu państwa w Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie.
  2. Pismo AR i MR - Oddział Zachodniopomorski w/s wykładni dot. zaliczenia podatku VAT do kosztów kwalifikowanych w ramach realizacji inwestycji ze środków Programu SAPARD.
  3. Pismo Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. opinii dot. realizacji godzin ponadwymiarowych przez dyrektorów szkół i placówek.
  4. Wniosek w/s podpisania aneksu nr 1 do umowy pomiędzy AR i MR a Powiatem Gryfińskim określającej tryb i warunki udzielenia przez AR i MR pomocy finansowej z funduszy UE i funduszy krajowych na realizację projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 41037 Stare Czarnowo - Kołowo, odcinek Dobropole Gryfińskie - Kołowo".
  5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót sporządzonych przez firmę "Biuro Projektowo- Usługowe" s. c. Dot. inwestycji wykonania modernizacji kotłowni węglowej na gazową wraz z wykonaniem przyłącza gazowego w PPP w Gryfinie, a także zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na w/w postępowanie.
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004.
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s emisji obligacji Powiatu Gryfińskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu w Gryfinie.
  3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w/s zmiany w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004.
 6. PION SEKRETARZA
  1. Wniosek o dofinansowanie spotkania członków sekcji emerytów i rencistów ZNP w Gryfinie z okazji Dnia Nauczyciela.
  2. Wniosek o dofinansowanie III edycji rowerowej na terenie Szczecińskiego Parku Krajobrazowego organizowanego przez UKS "Trygław".
  3. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zamieszczanie ogłoszeń prasowych Powiatu Gryfińskiego i Starostwa Powiatowego w Gryfinie w lokalnych i regionalnych dziennikach i tygodnikach oraz ustalenie kwoty, którą Zamawiający postanawia przeznaczyć na t usługi.
  4. Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zamieszczenie ogłoszeń prasowych Powiatu Gryfińskiego i Starostwa Powiatowego w Gryfinie w lokalnych i regionalnych dziennikach (tygodnikach) woj. zachodniopomorskiego (z wyłączeniem ogłoszeń promocyjnych).
  5. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich w/s zapewnienia stałej obsługi prawnej na rzecz Powiatu Gryfińskiego i Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego w zakresie aktów prawnych stanowionych przez Zarząd i Radę Powiatu.
 7. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI.

data opublikowania: 2004-10-13 13:01:00
data ostatniej aktualizacji: 2004-10-15 08:41:03

Strona odwiedzona 907 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.