Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

II sesja Rady Powiatu

2006-12-20, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. przedstawienie porządku obrad,
  3. powołanie protokolantów sesji (Dominika Konopnicka, Agnieszka Małyszko).
  4. przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu « druk nr 1 wersja PDF »;
 3. Wnioski i interpelacje radnych.
 4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia ilości stałych Komisji Rady, określenia ich zadań oraz liczby radnych w nich działających « druk nr 2 wersja PDF ».
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia składu osobowego komisji « druk nr 3 wersja PDF ».
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia składu osobowego komisji « druk nr 4 wersja PDF ».
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia składu osobowego komisji « druk nr 5 wersja PDF »,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia składu osobowego komisji « druk nr 6 wersja PDF »;
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru przewodniczącego komisji « druk nr 7 wersja PDF »;
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru przewodniczącego komisji « druk nr 8 wersja PDF »;
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru przewodniczącego komisji « druk nr 9 wersja PDF »;
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru przewodniczącego komisji « druk nr 10 wersja PDF »;
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Gryfińskiego « druk nr 11 wersja PDF ».
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Starosty Gryfińskiego « druk nr 12 wersja PDF ».
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowej Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie poza miejscowością, w której znajduje się siedziba Rady « druk nr 13 wersja PDF ».
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku przeprowadzenia przetargu « druk nr 14 wersja PDF »;
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 17. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 162/1 o powierzchni 0,5245 ha, położonej obrębie ewidencyjnym Nr 3 miasta Gryfino, przy ulicy Parkowej 5, zabudowanej budynkiem i budowlami szpitala « druk nr 15 wersja PDF »;
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 18. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości w drodze darowizny « druk nr 16 wersja PDF »;
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 19. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zwiększenia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w 2006r. « druk nr 17 wersja PDF ».
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 20. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany reprezentanta Powiatu Gryfińskiego do Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego « druk nr 18 wersja PDF ».
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 21. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 « druk nr 19 wersja PDF ».
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 22. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 « druk nr 20 wersja PDF ».
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 23. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 « druk nr 21 wersja PDF ».
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 24. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu Gryfińskiego « druk nr 22 wersja PDF ».
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 25. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Gryfińskiego « druk nr 23 wersja PDF ».
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 26. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania Sekretarza Powiatu Gryfińskiego « druk nr 24 wersja PDF ».
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 27. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 28. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 29. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gryfinie

Roman Michalski

data opublikowania: 2006-12-20 09:46:50
data ostatniej aktualizacji: 2006-12-20 09:46:50

Strona odwiedzona 931 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.