Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

V sesja Rady Powiatu

2007-03-01, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. przedstawienie porządku obrad,
  3. powołanie protokolantów sesji (Dominika Konopnicka, Radosław Kaliński).
  4. przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu « druk nr 1 wersja PDF »;
 3. Wnioski i interpelacje radnych.
 4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu « druk nr 2 wersja PDF »;
  • uzupełnienie składu Rady Powiatu - złożenie ślubowania przez radnego,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru członka Komisji. « druk nr 3 wersja PDF »;
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Gryfinie na 2007 r. « druk nr 4 wersja PDF »;
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2007 r. « druk nr 5 wersja PDF »;
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Gryfińskiego « druk nr 6 wersja PDF »;
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie « druk nr 7 wersja PDF »;
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekunczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie « druk nr 8 wersja PDF »;
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie « druk nr 9 wersja PDF »;
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania « druk nr 10 wersja PDF »;
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie « druk nr 11 wersja PDF ».
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gryfiński na 2007 r. « druk nr 12 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 12 wersja PDF » ;
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania przez Powiat Gryfiński dotacji niepublicznym szkołom « druk nr 13 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 13 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 13 wersja PDF »
  «zalącznik nr 3 do druku nr 13 wersja PDF » ;
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2006 « druk nr 14 wersja PDF »;
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 17. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego « druk nr 15 wersja PDF »;
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 18. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień zakończenia działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie « druk nr 16 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 16 wersja PDF » ;
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 19. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego « druk nr 17 wersja PDF »;
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 20. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego « druk nr 18 wersja PDF »;
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 21. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr II/31/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 « druk nr 19 wersja PDF »;
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 22. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr II/31/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 « druk nr 20 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 20 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 20 wersja PDF » ;
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 23. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 « druk nr 21 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 21 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 21 wersja PDF »;
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 24. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 « druk nr 22 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 22 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 22 wersja PDF »;
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 25. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 26. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 27. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Gryfinie

Roman MichalskiStanowiska komisji na V sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetowa Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społe-
cznych
Komisja Gospodarki Komisja
Ochrony
Cywilnej
druk nr 2/V jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 3/V bez stanowiska jednogł. bez stanowiska bez stanowiska jednogł.
druk nr 4/V bez stanowiska jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/V jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/V jednogł. jednogł. jednogł. większ. głosów większ. głosów
druk nr 7a/V jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 8a/V jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 9a/V jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 10/V jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 11/V większ. głosów jednogł. większ. głosów większ. głosów większ. głosów
druk nr 12/V jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 13/V jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 14/V jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 15/V bez stanowiska jednogł. jednogł. większ. głosów większ. głosów
druk nr 16/V bez stanowiska jednogł. jednogł. jednogł. bez stanowiska
druk nr 17/V - bez stanowiska bez stanowiska jednogł. -
druk nr 18/V odrzuciła
większ. głosów
jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 19/V jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 20/V większ. głosów jednogł. większ. głosów jednogł. jednogł.
druk nr 21/V jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 22/V jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.

data opublikowania: 2007-02-23 08:49:18
data ostatniej aktualizacji: 2007-03-01 10:34:18

Strona odwiedzona 990 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.