Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

VI sesja Rady Powiatu

2007-04-05, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji (Dominika Konopnicka, Radosław Kaliński).
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Przestawienie "Informacji o stanie środowiska w Powiecie Gryfińskim w 2006 r." przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Panią Małgorzatę Kołodziej-Nowakowską.
 3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie za 2006 r.
 4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu « druk nr 1 wersja PDF »
 5. Wnioski i interpelacje radnych.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Gryfinie « druk nr 2 wersja PDF »
  1. zgłaszanie kandydatów,
  2. powołanie komisji skrutacyjnej,
  3. prezentacja kandydatów,
  4. przeprowadzenie głosowania,
  5. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007" « druk nr 3 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 3 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" « druk nr 4 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 4 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2007 r. « druk nr 5 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 5 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 5 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2007 r. « druk nr 6 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 6 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 6 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego « druk nr 7 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie odwołania darowizny nieruchomości przekazanych przez Powiat Gryfiński na rzecz Gminy Trzcińsko Zdrój « druk nr 8 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie « druk nr 9 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie « druk nr 10 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powiadomienia Sekretarza Powiatu o obowiązku przedłożenia Radzie Powiatu oświadczenia lustracyjnego « druk nr 11 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 11 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 « druk nr 12 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 12 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 12 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały.
 17. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie skargi na działania Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie z siedzibą w Baniach (dot. p. T. Woźniaka) « druk nr 13 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały.
 18. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie skargi na działania Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie z siedzibą w Baniach (dot. p. J. i K. Pindral) « druk nr 14 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały.
 19. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie skargi na działania Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie z siedzibą w Baniach ( dot. p. T. Kiepury) « druk nr 15 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały.
 20. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 21. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 22. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiStanowiska komisji na VI sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetowa Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społe-
cznych
Komisja Gospodarki Komisja
Ochrony
Cywilnej
druk nr 2/VI bez stanowiska jednogł. większ. głosów jednogł. nie głosowała
druk nr 3/VI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 4/VI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/VI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/VI jednogł. jednogł. jednogł. większ. głosów jednogł.
druk nr 7/VI większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 8/VI nie głosowała jednogł.
PROJEKT II
jednogł.
PROJEKT II
jednogł. odrzuciła
większ. głosów
druk nr 9/VI większ. głosów jednogł. jednogł. większ. głosów jednogł.
druk nr 10/VI większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 11/VI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 12/VI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 13/VI bez stanowiska jednogł. większ. głosów bez stanowiska większ. głosów
druk nr 14/VI jednogł. większ. głosów większ. głosów jednogł. większ. głosów
druk nr 15/VI bez stanowiska jednogł. większ. głosów bez stanowiska większ. głosów

data opublikowania: 2007-04-04 08:19:34
data ostatniej aktualizacji: 2007-04-10 10:36:59

Strona odwiedzona 872 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.