Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

IX sesja Rady Powiatu

2007-06-28, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji (Dominika Konopnicka, Magdalena Kłobut).
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu « druk nr 1 wersja PDF »
 3. Wnioski i interpelacje radnych.
 4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany siedziby jednostki budżetowej - Domu Dziecka w Binowie « druk nr 2 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 « druk nr 3 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 3 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 3 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2007 r. « druk nr 4 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 4 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze roku budżetowego « druk nr 5 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 5 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2006 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie « druk nr 6 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 6 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2006 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie « druk nr 7 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2006 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie « druk nr 8 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 8 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2006 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie « druk nr 9 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 9 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia "Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Gryfińskim na lata 2007-2015" « druk nr 10 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 10 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie odwołania darowizny nieruchomości przekazanej przez Powiat Gryfiński na rzecz Gminy Trzcińsko Zdrój « druk nr 11 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego « druk nr 12 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego « druk nr 13 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego « druk nr 14 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 17. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie « druk nr 15 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 18. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania « druk nr 16 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 16 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 19. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 20. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 21. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie

Roman MichalskiStanowiska komisji na IX sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetowa Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społe-
cznych
Komisja Gospodarki Komisja
Ochrony
Cywilnej
druk nr 2/IX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 3/IX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 4/IX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/IX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/IX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/IX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 8/IX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 9/IX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 10/IX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 11/IX jednogł. bez stanowiska większ. głosów większ. głosów jednogł.
druk nr 12/IX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 13/IX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 14/IX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 15/IX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 16/IX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.

data opublikowania: 2007-06-21 15:16:21
data ostatniej aktualizacji: 2007-06-28 10:02:11

Strona odwiedzona 971 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.