Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XII sesja Rady Powiatu

2007-10-31, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji (Dominika Konopnicka, Magdalena Kłobut).
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu « druk nr 1 wersja PDF »;
 3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych za okres od 31 lipca 2003r do 31 lipca 2007r. przez ustępującą Przewodniczącą Panią Krystynę Knop oraz przedstawienie planu działania na najbliższy okres przez nowo wybraną Przewodniczącą Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Panią Alinę Leończyk.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych radnych Powiatu Gryfińskiego za 2006 r.
 5. Wnioski i interpelacje radnych.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr VIII/90/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31 maja 2007 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego konsolidacyjnego « druk nr 2 wersja PDF »;
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 « druk nr 3 wersja PDF »; oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 3 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 3 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2007 r. « druk nr 4 wersja PDF »;
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr III/31/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 « druk nr 5 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 5 wersja PDF »;
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2007 r. « druk nr 6 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 6 wersja PDF »;
  «zalącznik nr 2 do druku nr 6 wersja PDF »;
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2004-2006 r. « druk nr 7 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 7 wersja PDF »;
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Pod Dębami" realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: "Prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym w Dębcach" « druk nr 8 wersja PDF »;
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Dom z Sercem" realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: "Prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym w Trzcińsku Zdroju" « druk nr 9 wersja PDF »;
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie, na okres 5 lat - nieruchomości oznaczonych nr działek: 336/5 położonych w obrębie 1 Daleszewo, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego « druk nr 10 wersja PDF »;
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie, na okres 5 lat - nieruchomości oznaczonych nr działki 131/1 położonych w obrębie 2 miasta Trzcińsko Zdrój, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego « druk nr 11 wersja PDF »;
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej powiatu pod nazwą: Dom Pomocy Społecznej w Dębcach « druk nr 12 wersja PDF »;
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały.
 17. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej powiatu pod nazwą: Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju « druk nr 13 wersja PDF »;
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały.
 18. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Programu Pomocy Społecznej pod nazwą: "Tworzenie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w Powiecie Gryfińskim na lata 2007-2012 « druk nr 14 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 14 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały.
 19. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie nabycia udziału w nieruchomości zabudowanej na własność Powiatu Gryfińskiego « druk nr 15 wersja PDF »;
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały.
 20. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 21. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 22. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Gryfinie

Roman MichalskiStanowiska komisji na XII sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetowa Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społe-
cznych
Komisja Gospodarki Komisja
Ochrony
Cywilnej
druk nr 2/XII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 3/XII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 4/XII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/XII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/XII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/XII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 8/XII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 9/XII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 10/XII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 11/XII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 12/XII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 13/XII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 14/XII większ. głosów większ. głosów jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 15/XII większ. głosów jednogł. większ. głosów jednogł. większ. głosów

data opublikowania: 2007-10-24 14:44:38
data ostatniej aktualizacji: 2007-10-31 11:29:03

Strona odwiedzona 909 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.