Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XIV sesja Rady Powiatu

2007-12-20, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji (Magdalena Kłobut, Jolanta Flaga),
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu « druk nr 1 wersja PDF »
 3. Wnioski i interpelacje radnych.
 4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński « druk nr 2 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyznawania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie « druk nr 3 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 3 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2007 r. « druk nr 4 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 4 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 4 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie utworzenia przez Powiat Gryfiński spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy w Gryfinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" « druk nr 5 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 « druk nr 6 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 6 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 6 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający Uchwałę Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2007 rok « druk nr 7 wersja PDF ».
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 oraz ustalenia prawidłowej wysokości wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasły z upływem roku poprzedniego « druk nr 8 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 8 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 8 wersja PDF »
  «zalącznik nr 3 do druku nr 8 wersja PDF »
  «zalącznik nr 4 do druku nr 8 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/124/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie udziału 3819/10000 części nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 275, przy ul. Niepodległości 39 w Gryfinie Samodzielnemu Publicznemu ZOZ Zakładowi Pielęgnacyjno-Opiekuńczemu i Opiekuńczo-Leczniczemu w Gryfinie « druk nr 9 wersja PDF ».
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 12. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 13. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 14. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Gryfinie

Roman MichalskiStanowiska komisji na XIV sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetowa Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społe-
cznych
Komisja Gospodarki Komisja
Ochrony
Cywilnej
druk nr 2/XIV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 3/XIV jednogł. jednogł. jednogł. większ. głosów jednogł.
druk nr 4/XIV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/XIV bez stanowiska * jednogł. * jednogł. * jednogł. * bez stanowiska *
druk nr 6/XIV bez stanowiska jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/XIV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 8/XIV bez stanowiska jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 9/XIV większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.

*) Komisje Stałe Rady Powiatu w Gryfinie wniosły poprawki do proponowanego projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia przez Powiat Gryfiński spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy w Gryfinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" (druk nr 5/XIV).

data opublikowania: 2007-12-14 09:40:20
data ostatniej aktualizacji: 2007-12-20 13:43:58

Strona odwiedzona 870 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.