Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XV sesja Rady Powiatu

2008-01-31, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji (Magdalena Kłobut, Jolanta Flaga),
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu « druk nr 1 wersja PDF »
 3. Wnioski i interpelacje radnych.
 4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia rezygnacji Sławomira Terebeckiego z funkcji członka Komisji Rewizyjnej « druk nr 2 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia rezygnacji Andrzeja Szelążka z funkcji członka Komisji Spraw Społecznych « druk nr 3 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia rezygnacji Aleksandra Szoki z funkcji członka Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej « druk nr 4 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej « druk nr 5 wersja PDF »
  • Zgłaszanie kandydatów
  • Przeprowadzenie głosowania
  • Podjęcie uchwały
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Komisji Rady Powiatu w Gryfinie za 2007 r. « druk nr 6 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 6 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 6 wersja PDF »
  «zalącznik nr 3 do druku nr 6 wersja PDF »
  «zalącznik nr 4 do druku nr 6 wersja PDF »
  «zalącznik nr 5 do druku nr 6 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za 2007 r. « druk nr 7 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 7 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Gryfinie na 2008 r. « druk nr 8 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 8 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 8 wersja PDF »
  «zalącznik nr 3 do druku nr 8 wersja PDF »
  «zalącznik nr 4 do druku nr 8 wersja PDF »
  «zalącznik nr 5 do druku nr 8 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2008 r. « druk nr 9 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 9 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2008 r. « druk nr 10 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 10 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego « druk nr 11 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 11 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 11 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr VI/76/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie likwidacji SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie « druk nr 12 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzania zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2008 r. « druk nr 13 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 13 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Gryfiński « druk nr 14 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 17. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński w 2008 roku « druk nr 15 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 15 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 18. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/156/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2007 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Gryfiński « druk nr 16 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 19. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/90/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31.05.2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego konsolidacyjnego « druk nr 17 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 20. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie usuniętego pojazdu przez jednostki wyznaczone przez Starostę Gryfińskiego « druk nr 18 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 21. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego w 2007 r. « druk nr 19 wersja PDF »
  • Dyskusja,
 22. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 23. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 24. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiStanowiska komisji na XV sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetowa Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społe-
cznych
Komisja Gospodarki Komisja
Ochrony
Cywilnej
druk nr 2/XV większ. głosów większ. głosów jednogł. większ. głosów jednogł.
druk nr 3/XV większ. głosów jednogł. większ. głosów większ. głosów jednogł.
druk nr 4/XV większ. głosów jednogł. jednogł. większ. głosów jednogł.
druk nr 5/XV bez stanowiska jednogł. jednogł. jednogł. bez stanowiska
druk nr 6/XV większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/XV większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 8/XV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 9/XV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 10/XV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 11/XV jednogł. większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 12/XV jednogł. większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 13/XV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 14/XV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 15/XV większ. głosów większ. głosów większ. głosów większ. głosów jednogł.
druk nr 16/XV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 17/XV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 18/XV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 19/XV bez stanowiska większ. głosów jednogł. nie głosowała jednogł.
druk nr 20/XV zapoznała się zapoznała się zapoznała się zapoznała się zapoznała się

data opublikowania: 2008-01-23 14:46:07
data ostatniej aktualizacji: 2008-01-31 12:21:21

Strona odwiedzona 883 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.