Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XVI sesja Rady Powiatu

2008-02-21, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji (Magdalena Kłobut, Jolanta Flaga).
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu « druk nr 1 wersja PDF »
 3. Wnioski i interpelacje radnych.
 4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2007. « druk nr 2 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 2 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zamiaru likwidacji Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Nowym Czarnowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie « druk nr 3 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Gryfino zadania własnego w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z siedzibą w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16 « druk nr 4 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 4 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach, ul Techników 1 oraz zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach, ul. Techników 1 « druk nr 5 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia woli przekazania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach, ul. Techników 1 do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi w drodze porozumienia « druk nr 6 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie, ul. Żółkiewskiego 5 i włączenia szkół wchodzących dotychczas w skład tego zespołu do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, ul. Dworcowa 3 oraz wyrażenia woli likwidacji: I Liceum Profilowanego i I Technikum Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, ul. Dworcowa 3 oraz II Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr w 2 w Chojnie, ul. Żółkiewskiego 5 « druk nr 7 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 11. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 12. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiStanowiska komisji na XVI sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetowa Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społe-
cznych
Komisja Gospodarki Komisja
Ochrony
Cywilnej
druk nr 2/XVI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 3/XVI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 4/XVI większ. głosów większ. głosów większ. głosów większ. głosów większ. głosów
druk nr 5/XVI jednogł. jednogł. większ. głosów większ. głosów większ. głosów
druk nr 6/XVI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/XVI większ. głosów jednogł. większ. głosów większ. głosów większ. głosów

data opublikowania: 2008-02-14 14:07:31
data ostatniej aktualizacji: 2008-02-21 10:31:39

Strona odwiedzona 796 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.