Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XVII sesja Rady Powiatu

2008-03-06, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji (Magdalena Kłobut, Jolanta Flaga).
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu « druk nr 1 wersja PDF »;
 3. Wnioski i interpelacje radnych.
 4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "DIROW" - Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich « druk nr 2 wersja PDF »;
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za 2007 r. « druk nr 3 wersja PDF »;
  «zalącznik nr 1 do druku nr 3 wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2008 r. « druk nr 4 wersja PDF »;
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego « druk nr 5 wersja PDF »;
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Gryfino w drodze darowizny nieruchomości drogowych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego « druk nr 6 wersja PDF »;
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zamiany obligacji na kredyt długoterminowy « druk nr 7 wersja PDF »;
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008 « druk nr 8 wersja PDF »;
  «Część opisowa wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 8 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1A do druku nr 8 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 8 wersja PDF »
  «zalącznik nr 3 do druku nr 8 wersja PDF »
  «zalącznik nr 4 do druku nr 8 wersja PDF »
  «zalącznik nr 5 do druku nr 8 wersja PDF »
  «zalącznik nr 6 do druku nr 8 wersja PDF »
  «zalącznik nr 7 do druku nr 8 wersja PDF »
  «zalącznik nr 8 do druku nr 8 wersja PDF »
  «zalącznik nr 9 do druku nr 8 wersja PDF »
  «zalącznik nr 10 do druku nr 8 wersja PDF »
  «zalącznik nr 11 do druku nr 8 wersja PDF »
  «zalącznik nr 12 do druku nr 8 wersja PDF »
  «zalącznik nr 13 do druku nr 8 wersja PDF »
  «Część opisowa do informacji o stanie mienia powiatowego wersja PDF »
  «Stan mienia do 30.09.2007 r. wersja PDF »
  • Stanowiska Komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 11. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 12. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 13. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiStanowiska komisji na XVII sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetowa Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społe-
cznych
Komisja Gospodarki Komisja
Ochrony
Cywilnej
druk nr 2/XVII jednogł. jednogł. jednogł. większ. głosów jednogł.
druk nr 3/XVII bez stanowiska bez stanowiska bez stanowiska bez stanowiska jednogł.
druk nr 4/XVII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/XVII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/XVII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/XVII * bez stanowiska jednogł. jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 8/XVII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 9/XVII jednogł. jednogł. większ. głosów jednogł. jednogł.

*) Do porządku obrad wprowadzono projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia opinii Rady Powiatu w Gryfinie odnośnie zmiany przebiegu granic administracyjnych Gminy Stare Czarnowo (druk nr 7/XVII). Wobec powyższego kolejne druki ulegają przesunięciu.

data opublikowania: 2008-02-29 08:19:40
data ostatniej aktualizacji: 2008-03-06 09:53:23

Strona odwiedzona 884 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.