Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XX sesja Rady Powiatu

2008-07-03, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji (Agnieszka Małyszko, Magdalena Kłobut)
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu « druk nr 1 wersja PDF »;
 3. Uroczyste przyznanie Stypendiów Rady Powiatu w Gryfinie absolwentom szkół ponadgimnazjalnych za wybitne osiągnięcia i wyniki w nauce w roku szkolnym 2007/2008 oraz podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół Powiatu Gryfińskiego w roku szkolnym 2007/2008.
 4. Wnioski i interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w 2007 roku « druk nr 2 wersja PDF ».
  • dyskusja
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2007 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie « druk nr 3 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 3 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2007 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie « druk nr 4 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 4 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2007 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie « druk nr 5 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 5 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2007 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie « druk nr 6 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 6 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2007 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji « druk nr 7 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 7 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie « druk nr 8 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji: I Liceum Profilowanego i I Technikum Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Bohaterów spod Siekierek w Chojnie, ul. Dworcowa 3 oraz II Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ponagimnazjlanych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie, ul. Żółkiewskiego 5 « druk nr 9 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjlanych Nr 2 im ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie, ul. Żółkiewskiego 5 i włączenia szkół wchodzących dotychczas w skład tego zespołu do Zespołu Szkół Ponadgimnazjlanych Nr 1 w Chojnie, ul. Dworcowa 3 « druk nr 10 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie « druk nr 11 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa « druk nr 12 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 12 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 12 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/157/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2007 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyznawania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie « druk nr 13 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 17. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok « druk nr 14 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 14 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 14 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 18. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 20. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiStanowiska komisji na XX sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetowa Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społe-
cznych
Komisja Gospodarki Komisja
Ochrony
Cywilnej
druk nr 3/XX jednogł. jednogł. jednogł. większ. głosów jednogł.
druk nr 4/XX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/XX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/XX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/XX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 8/XX jednogł. większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 9/XX większ. głosów jednogł. większ. głosów jednogł. jednogł.
druk nr 10/XX większ. głosów jednogł. większ. głosów większ. głosów jednogł.
druk nr 11/XX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 12/XX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 13/XX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 14/XX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.

data opublikowania: 2008-06-25 10:35:21
data ostatniej aktualizacji: 2008-07-01 12:00:45

Strona odwiedzona 859 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.