Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXII sesja Rady Powiatu

2008-10-30, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji (Dominika Konopnicka, Magdalena Kłobut)
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu « druk nr 1 wersja PDF »;
 3. Uroczyste wręczenie Stypendiów Rady Powiatu w Gryfinie szczególnie uzdolnionym uczniom szkół ponadgimnazjalnych w kategoriach za wybitne wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2007/2008.
 4. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2007 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Rady Zatrudnienia za okres kadencji w latach 2004-2008.
 6. Wnioski i interpelacje radnych.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego « druk nr 2 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego « druk nr 3 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok « druk nr 4 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 4 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 4 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zwiększenia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w 2008 r. « druk nr 5 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr XIX/211/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.05.2008 r. w sprawie aktualizacji planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym « druk nr 6 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 6 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. « druk nr 7 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 7 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 7 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Gryfińskiego « druk nr 8 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości « druk nr 9 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 15. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 16. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 17. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiStanowiska komisji na XXII sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetowa Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społe-
cznych
Komisja Gospodarki Komisja
Ochrony
Cywilnej
druk nr 2/XXII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 3/XXII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 4/XXII jednogł. jednogł. jednogł. większ. głosów jednogł.
druk nr 5/XXII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/XXII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/XXII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 8/XXII jednogł. większ. głosów
(z wnioskiem)
jednogł. większ. głosów większ. głosów
druk nr 9/XXII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.

data opublikowania: 2008-10-24 08:24:42
data ostatniej aktualizacji: 2008-10-30 11:23:35

Strona odwiedzona 905 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.