Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXV sesja Rady Powiatu

2008-12-18, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji (Dominika Konopnicka, Magdalena Kłobut)
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu « druk nr 1 wersja PDF »;
 3. Wnioski i interpelacje radnych.
 4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Gryfiński « druk nr 2 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego « druk nr 3 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 3 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VI na lata 2009 - 2014 « druk nr 4 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr XIX/211/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.05.2008 r. w sprawie aktualizacji planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym « druk nr 5 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 5 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok « druk nr 6 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 6 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 6 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok « druk nr 7 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 7 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 7 wersja PDF »
  «zalącznik nr 3 do druku nr 7 wersja PDF »
  «zalącznik nr 4 do druku nr 7 wersja PDF »
  «zalącznik nr 5 do druku nr 7 wersja PDF »
  «zalącznik nr 6 do druku nr 7 wersja PDF »
  «zalącznik nr 7 do druku nr 7 wersja PDF »
  «zalącznik nr 8 do druku nr 7 wersja PDF »
  «zalącznik nr 9 do druku nr 7 wersja PDF »
  «zalącznik nr 10 do druku nr 7 wersja PDF »
  «zalącznik nr 11 do druku nr 7 wersja PDF »
  «zalącznik nr 12 do druku nr 7 wersja PDF »;
  • prezentacja multimedialna,
  • odczytanie uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Powiatu Gryfińskiego w 2009 r. oraz o prawidłowości załączonej do projektu budżetu prognozy kwoty długu publicznego,
  • odczytanie uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok,
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 11. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 12. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiStanowiska komisji na XXV sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetowa Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społe-
cznych
Komisja Gospodarki Komisja
Ochrony
Cywilnej
druk nr 2/XXV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 3/XXV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 4/XXV większ. głosów * większ. głosów * jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/XXV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/XXV jednogł. * jednogł. * jednogł. jednogł. * jednogł.
druk nr 7/XXV jednogł. jednogł. jednogł. większ. głosów jednogł.

* przyjęcie projektu uchwały wraz z proponowanymi poprawkami

data opublikowania: 2008-12-12 08:46:25
data ostatniej aktualizacji: 2008-12-18 13:17:10

Strona odwiedzona 736 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.