Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXVI sesja Rady Powiatu

2009-01-14, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji (Dominika Konopnicka, Magdalena Kłobut)
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu « druk nr 1 wersja PDF »;
 3. Wnioski i interpelacje radnych.
 4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Komisji Rady Powiatu w Gryfinie za 2008 r. « druk nr 2 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 2 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 2 wersja PDF »
  «zalącznik nr 3 do druku nr 2 wersja PDF »
  «zalącznik nr 4 do druku nr 2 wersja PDF »
  «zalącznik nr 5 do druku nr 2 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za 2008 r. « druk nr 3 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 3 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Gryfinie na 2009 r. « druk nr 4 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 4 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 4 wersja PDF »
  «zalącznik nr 3 do druku nr 4 wersja PDF »
  «zalącznik nr 4 do druku nr 4 wersja PDF »
  «zalącznik nr 5 do druku nr 4 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2009 r. « druk nr 5 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 5 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2009 r. « druk nr 6 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 6 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do stowarzyszenia - Dolonoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich « druk nr 7 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 7 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VI na lata 2009 - 2014 « druk nr 8 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 8 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2009 r. « druk nr 9 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 9 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego « druk nr 10 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 10 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie nieodpłatnego przekazania w użyczenie nieruchomości stanowiących drogę powiatową Nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice, na odcinku Trzcińsko-Zdrój - Strzeszów « druk nr 11 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 11 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia Gminie Gryfino zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej « druk nr 12 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 12 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia Gminie Chojna zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej « druk nr 13 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 13 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia Gminie Gryfino prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej « druk nr 14 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 14 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 17. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński w 2009 roku « druk nr 15 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 15 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 18. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego w 2008 r. « druk nr 16 wersja PDF »;
  • dyskusja
 19. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 20. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 21. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiStanowiska komisji na XXVI sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetowa Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społe-
cznych
Komisja Gospodarki Komisja
Ochrony
Cywilnej
druk nr 2/XXVI większ. głosów jednogł. większ. głosów jednogł. jednogł.
druk nr 3/XXVI większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 4/XXVI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/XXVI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/XXVI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/XXVI większ. głosów większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 8/XXVI większ. głosów większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 9/XXVI większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 10/XXVI jednogł.
(z wnioskami)
wniosek o odrzucenie jednogł. bez stanowiska jednogł.
druk nr 11/XXVI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 12/XXVI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 13/XXVI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 14/XXVI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 15/XXVI większ. głosów większ. głosów większ. głosów większ. głosów jednogł.
druk nr 16/XXVI zapoznała się zapoznała się zapoznała się zapoznała się zapoznała się

data opublikowania: 2009-01-07 15:07:47
data ostatniej aktualizacji: 2009-01-14 13:59:57

Strona odwiedzona 792 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.