Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXX sesja Rady Powiatu

2009-05-29, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji (Magdalena Kłobut, Dominika Konopnicka)
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu « druk nr 1 wersja PDF »;
 3. Wnioski i interpelacje radnych.
 4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok « druk nr 2 wersja PDF »oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 2 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 2 wersja PDF »
  «zalącznik nr 3 do druku nr 2 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/250/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok « druk nr 3 wersja PDF »oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 3 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 3 wersja PDF »
  «zalącznik nr 3 do druku nr 3 wersja PDF »
  «zalącznik nr 4 do druku nr 3 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/257/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14.01.2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VI na lata 2009 - 2014 « druk nr 4 wersja PDF »oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 4 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie « druk nr 5 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Gryfiński « druk nr 6 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie « druk nr 7 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na mienie Powiatu Gryfińskiego w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa « druk nr 8 wersja PDF »oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 8 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia opinii Rady Powiatu odnośnie zmiany przebiegu granic administracyjnych pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Stare Czarnowo « druk nr 9 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uczestniczenia przez Powiat Gryfiński we wspólnym przedsięwzięciu realizowanym przez Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego - projekcie pn. "Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego" dofinansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego « druk nr 10 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2008 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w likwidacji w Gryfinie « druk nr 11 wersja PDF »oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 11 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie za okres 01.01 - 03.07.2008 r. « druk nr 12 wersja PDF »oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 12 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie za okres 03.07 - 31.12.2008 r. « druk nr 13 wersja PDF »oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 13 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie « druk nr 14 wersja PDF »oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 14 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 17. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Piotrem Waydykiem.
 18. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 20. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiStanowiska komisji na XXX sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetowa Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społe-
cznych
Komisja Gospodarki Komisja
Ochrony
Cywilnej
druk nr 2/XXX jednogł.* jednogł.* jednogł.* jednogł.* jednogł.*
druk nr 3/XXX jednogł.* jednogł.* jednogł.* jednogł.* jednogł.*
druk nr 4/XXX jednogł. jednogł. jednogł. większ. głosów większ. głosów
druk nr 5/XXX jednogł. jednogł. jednogł. większ. głosów większ. głosów
druk nr 6/XXX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/XXX większ. głosów większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 8/XXX jednogł. jednogł.* jednogł. jednogł.* jednogł.
druk nr 9/XXX jednogł. jednogł.* jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 10/XXX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 11/XXX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 12/XXX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 13/XXX jednogł.* jednogł.* jednogł. jednogł.* jednogł.*
druk nr 14/XXX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.

* Projekt uchwały przyjęty wraz ze zmianami

data opublikowania: 2009-05-22 12:42:57
data ostatniej aktualizacji: 2009-05-29 13:50:50

Strona odwiedzona 667 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.